Πίνακας επιλογών κατανομής αέρα

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή αέρα χειροκίνητα αν χρειάζεται. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές για τη ρύθμιση.
Κατανομή αέραΣκοπός χρήσης
P5-1507–Climate–Button air distribution none

Αν αποεπιλέξετε όλα τα κουμπιά κατανομής αέρα στη χειροκίνητη λειτουργία, το σύστημα κλιματισμού επιστρέφει στην αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Button air distribution top
Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς αποθάμβωσης. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.Αποτρέπει το θάμπωμα και τον σχηματισμό πάγου σε ψυχρά και υγρά κλίματα (για να επιτευχθεί αυτό, ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα).
P5-1507–Climate–Button air distribution mid
Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς στο ταμπλό. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.Παρέχει επαρκή ψύξη σε θερμό κλίμα.
P5-1507–Climate–Button air distribution bottom
Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς στο δάπεδο. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.Παρέχει θέρμανση ή ψύξη στο δάπεδο.
P5-1507–Climate–Button air distribution top/mid
Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς αποθάμβωσης και τους αεραγωγούς στο ταμπλό. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.Παρέχει ευχάριστη θερμοκρασία σε θερμά και ξηρά κλίματα.
P5-1507–Climate–Button air distribution top/bottom
Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς αποθάμβωσης και τους αεραγωγούς στο δάπεδο. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.Παρέχει ευχάριστη θερμοκρασία και αποτελεσματική αποθάμβωση σε ψυχρό ή υγρό κλίμα.
P5-1507–Climate–Button air distribution mid/bottom
Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς στο ταμπλό και τους αεραγωγούς στο δάπεδο. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.Παρέχει ευχάριστη θερμοκρασία όταν επικρατεί ηλιοφάνεια και ο καιρός είναι δροσερός.
P5-1507–Climate–Button air distribution all
Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς αποθάμβωσης, από τους αεραγωγούς στο ταμπλό και τους αεραγωγούς στο δάπεδο.Παρέχει ισορροπημένη άνεση στον χώρο επιβατών.

Βοήθησε αυτό;