Ρυθμίσεις συστήματος μασάζ* στο μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών στο κάθισμα όσο και την κεντρική οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Το εύρος των ρυθμίσεων εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη.
P5-1507-Multifunction frot seat
Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, στο πλάι της έδρας του καθίσματος.

Ρυθμίσεις για το σύστημα μασάζ

Για το σύστημα μασάζ είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές ρύθμισης:

  • Ενεργ./Απενεργ.: Επιλέξτε Ενεργ./Απενεργ. για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μασάζ.
  • Προγράμματα 1-5: Υπάρχουν 5 προεπιλεγμένα προγράμματα μασάζ. Επιλέξτε μεταξύ Κυματ, Βηματ, Μικτό, Υποστ. οσφ. και Ώμοι.
  • Ένταση: Επιλέξτε μεταξύ Χαμηλ., Κανονική και Υψηλ..
  • Ταχύτητα: Επιλέξτε μεταξύ Αργή, Κανονική και Γρήγορη.

Επανεκκίνηση του συστήματος μασάζ

Η λειτουργία μασάζ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά. Η λειτουργία επανενεργοποιείται χειροκίνητα.

Πατήστε Επανεκκίν., που εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη, για επανεκκίνηση του επιλεγμένου προγράμματος μασάζ.
Το πρόγραμμα μασάζ αρχίζει ξανά. Αν δεν προβείτε σε κάποια ενέργεια, το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην επάνω προβολή.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;