Πετρέλαιο

Το diesel είναι ένας τύπος καυσίμου που προορίζεται για αυτοκίνητα με πετρελαιοκινητήρα.

Χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο γνωστών εταιρειών. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καύσιμο αμφίβολης ποιότητας. Το πετρέλαιο diesel πρέπει να πληροί τα πρότυπα EN 590 ή SS 155435. Οι πετρελαιοκινητήρες είναι ευπαθείς στις ρυπογόνες ουσίες που υπάρχουν στο καύσιμο, όπως για παράδειγμα στις υπερβολικά μεγάλες ποσότητες θείου και μετάλλων.

Κωδικός

Ο κωδικός σύμφωνα με το πρότυπο CEN EN16942 βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι του ρεζερβουάρ και θα αναγράφεται στις αντίστοιχες αντλίες καυσίμου και τα ρύγχη των αντλιών στα πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη το αργότερο έως το τέλος του 2018.

Αυτός είναι ο κωδικός που ισχύει για το τρέχον στάνταρ καύσιμο στην Ευρώπη. Στα αυτοκίνητα με πετρελαιοκινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πετρέλαιο diesel με τους παρακάτω κωδικούς:

P5-1646-x90-Sticker B7 for diesel

Το B7 είναι πετρέλαιο diesel με μέγιστη περιεκτικότητα μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME) 7 % κατ' όγκο.

Όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 0 °C (32 °F)), στο πετρέλαιο diesel ενδέχεται να σχηματιστούν ιζήματα παραφίνης τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ανάφλεξης. Οι ποιότητες καυσίμου που πωλούνται πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την εποχή και την κλιματική ζώνη, αλλά σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όταν το καύσιμο είναι πολυκαιρισμένο ή όταν μετακινείστε μεταξύ κλιματικών ζωνών, ενδέχεται να σχηματιστούν ιζήματα παραφίνης.

Ο κίνδυνος συμπυκνωμάτων στο ρεζερβουάρ μειώνεται εάν το ρεζερβουάρ διατηρείται γεμάτο.

Κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η περιοχή γύρω από το σωλήνα πλήρωσης καυσίμου είναι καθαρή. Προσέχετε ώστε να μη χυθεί καύσιμο στις βαμμένες επιφάνειες. Εάν χυθεί καύσιμο, πλύνετε την περιοχή με απορρυπαντικό και νερό.

 Σημαντικό

Το καύσιμο Diesel πρέπει να:

  • πληροί τα πρότυπα EN 590 ή/και SS 155435
  • έχει περιεκτικότητα σε θείο που να μην υπερβαίνει τα 10 mg/kg
  • έχει όχι περισσότερο από 7% κατ' όγκο FAME1 (B7).

 Σημαντικό

Καύσιμα τύπου ντίζελ που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται:

  • Ειδικά πρόσθετα
  • Ντίζελ ναυτικής χρήσης
  • Πετρέλαιο θέρμανσης
  • FAME2 και καύσιμα φυτικής προέλευσης.

Αυτά τα καύσιμα δεν πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo, αυξάνουν τις φθορές και προκαλούν ζημιά στον κινητήρα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση της Volvo.

  1. 1 Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων
  2. 2 Επιτρέπεται η χρήση πετρελαίου diesel με μέγιστη περιεκτικότητα FAME (B7) 7% κατ' όγκο.

Βοήθησε αυτό;