Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των θέσεων των παιδικών καθισμάτων

Στον πίνακα παρατίθενται συνοπτικά οι τύποι των παιδικών καθισμάτων που είναι κατάλληλα για καθίσματα του αυτοκινήτου.
P5-1817-S60/V60–Safety–Child restraint placement overview
Θέσεις καθίσματος σε αριστεροτίμονα αυτοκίνητα.
P5-1817-S60/V60–Safety–Child restraint placement overview RHD
Θέσεις καθίσματος σε δεξιοτίμονα αυτοκίνητα.
Παιδικά καθίσματα i-SizeΠαιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση στερεωμένα με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτουΆλλες κατηγορίες παιδικών καθισμάτων1
Θέση καθίσματος23, 52, 3, 52, 3, 4, 5
  1. 1 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος.
  2. 2 Σύμφωνα με την αρίθμηση παραπάνω.