Θέσεις σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το σύστημα επιλέγει την κατάλληλη σχέση έτσι, ώστε η οδήγηση να είναι η βέλτιστη δυνατή. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.
P5-1507-gear shifter with gear shift modes

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η επιλεγμένη θέση του επιλογέα ταχυτήτων:

P, R, N, D ή Μ.

Στη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων, εμφανίζεται επίσης η σχέση που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Θέση στάθμευσης - P

Το κιβώτιο ταχυτήτων κλειδώνει μηχανικά όταν επιλεγεί η σχέση P.

Επιλέξτε τη θέση P όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο ή κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση στάθμευσης.

Για να επιλέξετε μια άλλη σχέση όταν είναι επιλεγμένη η θέση στάθμευσης, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II.

Για τη στάθμευση - πρώτα ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και στη συνέχεια επιλέξτε τη θέση στάθμευσης.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε κεκλιμένη επιφάνεια. Δεν αρκεί να επιλέξετε σχέση ή τη θέση P αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για να συγκρατηθεί το αυτοκίνητο ακίνητο σε όλες τις περιπτώσεις.

 Σημείωση

Ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P για να μπορέσει το αυτοκίνητο να κλειδωθεί και να οπλίσει ο συναγερμός.

Όπισθεν - R

Επιλέξτε τη θέση R για να κινηθείτε με την όπισθεν. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε την όπισθεν.

Νεκρά - N

Σε αυτή τη θέση δεν είναι επιλεγμένη καμία ταχύτητα και μπορείτε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Ενεργοποιείτε το χειρόφρενο, εάν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N.

Για να μπορέσετε να επιλέξετε, από τη νεκρά, άλλη θέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II.

Θέση οδήγησης - D

Η θέση D είναι η σχέση κανονικής οδήγησης. Η αλλαγή σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την επιτάχυνση και την ταχύτητα κίνησης. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν αλλάζετε σχέση από R σε D.

Λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων - M

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων οποιαδήποτε στιγμή ενώ οδηγείτε. Το αυτοκίνητο φρενάρει με τον κινητήρα όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού.

Επιλέξτε τη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων μετακινώντας τον επιλογέα ταχυτήτων στο πλάι, από τη θέση D στην τερματική θέση στο "±". Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η σχέση που επιλέχθηκε εκείνη την στιγμή.

  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός στη θέση "+" (συν) για να επιλεγεί η αμέσως υψηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω στη θέση "" (πλην) για να επιλεγεί η αμέσως χαμηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
P5-1507-XC90- manual gear ind driver display
πρόγραμμα μηχανικής αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού1.

Το κιβώτιο ταχυτήτων επιλέγει αυτόματα μικρότερη σχέση αν η ταχύτητα μειωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη σχέση, ώστε να αποφευχθούν τα τινάγματα και το στολάρισμα του κινητήρα.

Για να επιστρέψετε στην αυτόματη αλλαγή σχέσεων, πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων στο πλάι προς στην τερματική θέση στο D.

  1. 1 Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Βοήθησε αυτό;