Αλλαγή της εμφάνισης στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της κεντρικής οθόνης επιλέγοντας ένα θέμα.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Πατήστε My CarΟθόνεςΘέματα οθόνης.
Στη συνέχεια επιλέξτε θέμα, π.χ. Minimalistic ή Chrome Rings.

Σαν συμπλήρωμα σε αυτές τις εμφανίσεις έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ Κανονική και Διαυγής. Με το Κανονική, το φόντο της οθόνης είναι σκοτεινό και το κείμενο είναι φωτεινό. Αυτή η εναλλακτική είναι η προεπιλογή για όλα τα θέματα. Μπορεί επίσης να επιλεχθεί μια φωτεινή παραλλαγή, στην οποία το φόντο είναι φωτεινό και το κείμενο σκούρο. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη, π.χ., σε δυνατό φως ημέρας.

Αυτή η εναλλακτική είναι πάντοτε διαθέσιμη για το χρήστη και δεν επηρεάζεται από τον περιβάλλοντα φωτισμό.

Βοήθησε αυτό;