Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή η σύνδεση είναι κακή

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται εξαρτάται από τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα η συνεχής μετάδοση ήχου μπορεί να απαιτεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει καλή σύνδεση και ισχυρό σήμα.

Τηλέφωνο στο αυτοκίνητο

Η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θέση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο. Μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στην κεντρική οθόνη για να αυξήσετε την ισχύ του σήματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές ενδιάμεσα.

Τηλέφωνο προς πάροχο υπηρεσιών δικτύου

Η ταχύτητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας διαφέρει ανάλογα με την κάλυψη στην τρέχουσα θέση. Μπορεί να υπάρξει χαμηλή κάλυψη δικτύου, για παράδειγμα όταν διασχίζετε σήραγγες, βουνά, κοιλάδες ή σε εσωτερικούς χώρους. Η ταχύτητα εξαρτάται επίσης από τη συμφωνία που έχετε με το δίκτυό σας.

 Σημείωση

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την κυκλοφορία δεδομένων, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Επανεκκίνηση του τηλεφώνου

Αν υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, συνιστάται να κάνετε επανεκκίνηση στο τηλέφωνο.

Βοήθησε αυτό;