Συμβουλές για τη χρήση του Android Auto*

Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση του Android Auto.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές σας είναι ενημερωμένες.
  • Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η κεντρική οθόνη, συνδέστε το τηλέφωνο και στη συνέχεια ανοίξτε το Android Auto από την προβολή εφαρμογών.
  • Σε περίπτωση προβλημάτων με το Android Auto, αποσυνδέστε το Android τηλέφωνό σας από τη θύρα USB και στη συνέχεια επανασυνδέστε το στη θύρα USB. Διαφορετικά, δοκιμάστε να κλείσετε την εφαρμογή στο τηλέφωνο και επανεκκινήστε την εφαρμογή.
  • Όταν ένα τηλέφωνο συνδεθεί στο Android Auto, εξακολουθεί να παρέχει δυνατότητα συνεχούς ροής (stream) μέσω Bluetooth σε ένα άλλο media player. Το Bluetooth είναι ενεργό όσο το Android Auto χρησιμοποιείται.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;