Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την υπηρεσία φέρουν οι εταιρείες πωλήσεων της Volvo, βλ. παρακάτω πίνακα, και η Volvo Car Corporation. Κάθε επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ορθή πρακτική και την κείμενη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

ΧώραΕταιρείες πωλήσεων
ΒέλγιοVolvo Car Belux
ΔανίαVolvo Car Denmark A/S
Ηνωμένο ΒασίλειοVolvo Car UK Ltd
ΦινλανδίαVolvo Car Finland Oy Ab
ΓαλλίαVolvo Car France
ΕλλάδαVolvo Car Hellas
Ιταλία Volvo Car Italia S.p.A.
ΟλλανδίαVolvo Cars Nederland B.V.
Νορβηγία Volvo Car Norway AS
ΠολωνίαVolvo Car Poland Sp. z o.o.
ΠορτογαλίαVolvo Car Portugal S.A.
ΡωσίαVolvo Car Russia
ΕλβετίαVolvo Car Switzerland AG
Ισπανία Volvo Car España S.L.U.
Σουηδία Volvo Car Sweden AB
Δημοκρατία της ΤσεχίαςVolvo Car Czech Republic s.r.o.
ΤουρκίαVolvo Car Turkey Otomobil Ltd.Şti.
ΓερμανίαVolvo Car Germany GmbH
ΛευκορωσίαVolvo Car Russia
ΟυγγαρίαVolvo Autó Hungária Kft.
ΑυστρίαVolvo Car Austria GmbH

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τη Volvo με τους συνεργάτες της, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, για την παροχή και ανάπτυξη της υπηρεσίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασία;

Η επεξεργασία προσωπικών στοιχείων σχετικά με το Volvo On Call περιλαμβάνει κυρίως τις εξής τρεις κατηγορίες.

  • Προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο πελάτης σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του Volvo On Call και σε άλλες περιπτώσεις επικοινωνίας με τη Volvo, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τύπο υπηρεσίας και διάρκεια.
  • Οι πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα από το όχημα όταν σημειωθεί ένα συγκεκριμένο συμβάν που καλύπτεται από το Volvo On Call. Αυτό το είδος μηνύματος περιέχει τον αριθμό πλαισίου του οχήματος (VIN), την ώρα που χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία, το είδος της υπηρεσίας, αν οι αερόσακοι έχουν ανοίξει, αν οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί, την τρέχουσα ποσότητα καυσίμου, την τρέχουσα θερμοκρασία μέσα και έξω από το όχημα, αν οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειδωμένα ή ανοικτά καθώς και τις τελευταίες έξι θέσεις του οχήματος.
  • Στις λοιπές πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με τον πελάτη συμπεριλαμβάνονται οι τηλεφωνικές κλήσεις με άτομα μέσα στο όχημα, το κέντρο εξυπηρέτησης που παρείχε την υπηρεσία και οι καταχωρήσεις που δημιουργήθηκαν από τον τηλεφωνητή(-τρια) του κέντρου εξυπηρέτησης.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα;

Η Volvo αναθέτει σε τρίτους την παροχή της υπηρεσίας. Αυτοί οι υπεργολάβοι εργάζονται για λογαριασμό της Volvo και μπορεί να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας. Όλοι οι υπεργολάβοι δεσμεύονται από συμφωνίες βάσει των οποίων πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαδικασίες ελέγχου

Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας Volvo On Call αποθηκεύονται για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετέπειτα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου η Volvo να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το νόμο και τις λοιπές διατάξεις. Τα δεδομένα που δημιουργούνται στη διάρκεια συμβάντων που καλύπτονται από το Volvo On Call διαγράφονται τρεις μήνες μετά από την ημερομηνία του συμβάντος.

Διόρθωση και αποσπάσματα από το μητρώο

Οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των πληροφοριών που είναι ανακριβείς και να λάβουν αποσπάσματα από το μητρώο που δείχνουν ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασία. Για τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Volvo. Το αίτημα για απόσπασμα από το μητρώο πρέπει να γίνει γραπτώς και να υπογραφεί από τον αιτούντα, και να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμό πελάτη. Το αίτημα πρέπει να αποσταλεί στην Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενεργοποιώντας τη συνδρομή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οδηγίες σε αυτό το έντυπο, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την υπηρεσία Volvo On Call.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;