Ενεργοί προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης*

Οι ενεργοί προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να φωτίζουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις στροφές και τις διασταυρώσεις. Τα αυτοκίνητα με προβολείς LED1* μπορούν να διαθέτουν ενεργούς προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου.
P5-1507 Light pattern ABL
Δέσμη προβολέων με λειτουργία απενεργοποιημένη (αριστερά) και ενεργοποιημένη (δεξιά) αντίστοιχα.

Οι ενεργοί προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης ακολουθούν τις κινήσεις του τιμονιού ώστε να φωτίζουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις στροφές και τις διασταυρώσεις, παρέχοντας έτσι στον οδηγό μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση σφάλματος στη λειτουργία, ανάβει η λυχνία P5-1507 Symbol ABL στην οθόνη του οδηγού ενώ ταυτόχρονα στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα επεξηγηματικό κείμενο.

Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι και μόνο όταν το αυτοκίνητο κινείται και οι προβολείς είναι αναμμένοι στη μεσαία σκάλα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας

Το αυτοκίνητο παραδίδεται με τη λειτουργία ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο, και μπορείτε να την απενεργοποιείτε/ενεργοποιείτε από την προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

P5-1507 ICON_CAR_FUNCTIONS_ACTIVE_BENDING_LIGHTS

Πατήστε το κουμπί Active bending lights.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 LED (Light Emitting Diode)

Βοήθησε αυτό;