Άνοιγμα, κλείσιμο και ρύθμιση των αεραγωγών

Ορισμένοι αεραγωγοί στον χώρο επιβατών μπορούν να ανοίγουν, να κλείνουν και να ρυθμίζονται ξεχωριστά.

Αν οι ακριανοί αεραγωγοί του αυτοκινήτου είναι στραμμένοι προς τα παράθυρα, τότε το θάμπωμα μπορεί να εξαλειφθεί.

Αν οι ακριανοί αεραγωγοί είναι στραμμένοι προς τα μέσα, τότε, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, στον χώρο επιβατών επικρατεί ευχάριστο κλίμα.

Άνοιγμα και κλείσιμο των αεραγωγών

Αεραγωγοί για το μπροστινό κάθισμα:
P5-1617-S90/V90–Climate–Air vent open and close front
Περιστροφικός ρυθμιστής αεραγωγού1.

Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να ανοίξει/κλείσει η ροή του αέρα από τον αεραγωγό.

Η ροή του αέρα είναι μέγιστη όταν το σημάδι στον περιστροφικό ρυθμιστή βρίσκεται στην κάθετη θέση.

Αεραγωγοί για τα πίσω καθίσματα:
P5-1817-S60/V60–Climate–Air vent open and close rear
Μοχλός αεραγωγού1.

Μετακινήστε τον μοχλό πάνω/κάτω για να ανοίξει/κλείσει η ροή του αέρα από τον αεραγωγό.

Η ροή του αέρα σταματά στην κάτω θέση, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις είναι συνεχής.

Ρύθμιση των αεραγωγών

P5-1617-S90/V90–Climate–Air vent direction
Μοχλός αεραγωγού1.
Μετακινήστε τον μοχλό οριζόντια/κάθετα για να κατευθύνετε τη ροή του αέρα από το ακροφύσιο.
  1. 1 Η εικόνα είναι απλοποιημένη - η σχεδίαση των ακροφυσίων διαφέρει ανάλογα με τη θέση.

Βοήθησε αυτό;