Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης με το Volvo On Call*

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο αναφέρει το συμβάν αυτόματα στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή στο πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να αποστείλει άμεση βοήθεια.

Volvo On Call Κέντρο εξυπηρέτησης1

Όταν το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος σφοδρότητας ικανής να ενεργοποιήσει εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή αερόσακους, ειδοποιείται αυτόματα το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call. Θα συμβούν τα εξής:

  1. Αποστέλλεται αυτόματα ένα μήνυμα, που περιλαμβάνει τη θέση του αυτοκινήτου κ.λπ., από το αυτοκίνητο σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call.
  2. Το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call τότε επικοινωνεί προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και προσπαθεί να αξιολογήσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανάγκη για βοήθεια.
  3. Το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call στη συνέχεια επικοινωνεί με την απαραίτητη υπηρεσία βοήθειας (αστυνομία, ασθενοφόρο, ρυμούλκηση, κ.λπ.).

Εάν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που βοηθούν στις κατάλληλες ενέργειες.

Προτεραιότητα σε αριθμό δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης1

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης αντί το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call. Βλ. ξεχωριστές οδηγίες.

Πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης2

Όταν το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος σφοδρότητας ικανής να ενεργοποιήσει τους εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή τους αερόσακους, ειδοποιείται αυτόματα το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Θα συμβούν τα εξής:

  1. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης επικοινωνεί προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και προσπαθεί να αξιολογήσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανάγκη για βοήθεια.
  2. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης αποστέλλει την απαραίτητη βοήθεια (περιπολικό, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.).

Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί από σύγκρουση, επιχειρεί να επικοινωνήσει με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call της χώρας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η κλήση εκτρέπεται στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει για την περιοχή, που βρίσκεται το αυτοκίνητο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου A.
  3. 2 Ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου B.

Βοήθησε αυτό;