Ελαστικά

Μεταξύ άλλων, ο σκοπός των ελαστικών είναι να φέρουν φορτίο, να παρέχουν πρόσφυση στο οδόστρωμα, να αποσβένουν τους κραδασμούς και να προστατεύουν τη ζάντα από τη φθορά.

Τα ελαστικά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Ο τύπος του ελαστικού, οι διαστάσεις, η πίεση των ελαστικών και ο δείκτης ταχύτητας έχουν μεγάλη σημασία για την απόδοση του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο διαθέτει ελαστικά που συνάδουν με το αυτοκόλλητο πληροφοριών ελαστικών, που βρίσκεται στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα).

 Προειδοποίηση

Εάν το ελαστικό υποστεί ζημιά, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Συνιστώμενα ελαστικά

Το αυτοκίνητο παραδίδεται με εργοστασιακά ελαστικά Volvo που φέρουν το σήμα VOL1 στο προφίλ. Αυτά τα ελαστικά προσαρμόζονται προσεκτικά στο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση αλλαγής ελαστικών, είναι συνεπώς σημαντικό και τα νέα ελαστικά να φέρουν αυτό το σήμα για να διατηρηθούν τα οδηγικά χαρακτηριστικά, η άνεση και η κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου.

Καινούρια ελαστικά

P5-1717-XC60-Tire manufacturing week

Τα ελαστικά είναι είδη που φθείρονται. Μετά από μερικά χρόνια, αρχίζουν να σκληραίνουν και τα χαρακτηριστικά/η ικανότητα τριβής τους σταδιακά μειώνονται. Γι αυτό, κατά την αντικατάσταση των ελαστικών, ζητήστε όσο το δυνατόν πιο καινούργια ελαστικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα χειμερινά ελαστικά. Τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού δηλώνουν την εβδομάδα και το έτος κατασκευής. Πρόκειται για τη σήμανση DOT (Department of Transportation) του ελαστικού και αναγράφεται με τη μορφή τεσσάρων ψηφίων, για παράδειγμα 0717. Αυτό σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε την 07η εβδομάδα, του έτους 2017.

Ηλικία ελαστικού

Όλα τα ελαστικά που είναι παλαιότερα των 6 ετών πρέπει να ελέγχονται από ειδικό, ακόμη κι αν δεν φαίνονται φθαρμένα. Τα ελαστικά φθείρονται με το πέρασμα του χρόνου και αποσυντίθενται ακόμη κι αν χρησιμοποιούνται λίγο ή καθόλου. Επομένως η απόδοση των ελαστικών μπορεί να μειωθεί. Αυτό ισχύει για όλα τα ελαστικά που αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Τυχόν ρωγμές ή αλλοίωση του χρώματος των ελαστικών αποτελούν ενδείξεις ακαταλληλότητας του ελαστικού για χρήση.

Οικονομία από τα ελαστικά

 • Διατηρείτε τη σωστή πίεση ελαστικών.
 • Αποφύγετε τις απότομες εκκινήσεις, το απότομο φρενάρισμα και το στρίγκλισμα των ελαστικών.
 • Η φθορά των ελαστικών αυξάνεται με την ταχύτητα.
 • Η σωστή ευθυγράμμιση των τροχών είναι πολύ σημαντική.
 • Οι μη ζυγοσταθμισμένες ζάντες επιδεινώνουν την οικονομία από τα ελαστικά και την άνεση κατά τη μετακίνηση.
 • Τα ελαστικά πρέπει να περιστρέφονται με την ίδια φορά περιστροφής καθόλη τη διάρκεια της λειτουργικής τους ζωής.
 • Όταν αλλάζετε τα ελαστικά, τα ελαστικά με το καλύτερο πέλμα πρέπει να τοποθετούνται στους πίσω τροχούς, για να μειωθεί ο κίνδυνος υπερστροφής σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος.
 • Αν ανεβαίνετε κράσπεδα ή περνάτε από βαθιές λακκούβες, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στα ελαστικά ή/και τις ζάντες.

Εναλλαγή θέσεων ελαστικών

Δεν υπάρχει υποχρεωτική εναλλαγή θέσεων ελαστικών για το αυτοκίνητο. Ο τρόπος που οδηγείτε, η πίεση των ελαστικών, οι κλιματολογικές συνθήκες και η κατάσταση του οδοστρώματος επηρεάζουν τη γήρανση και τη φθορά των ελαστικών. Όσο πιο σωστή είναι η πίεση των ελαστικών τόσο πιο ομοιόμορφη είναι η φθορά.

Για να αποφύγετε τις διαφορές στο βάθος του πέλματος και στη φθορά των ελαστικών, θα πρέπει να εναλλάσσετε τα μπροστινά με τα πίσω ελαστικά. Η κατάλληλη απόσταση για την πρώτη αλλαγή είναι περίπου 5000 km (περίπου 3100 μίλια) και στη συνέχεια κάθε 10000 km (περίπου 6200 μίλια).

Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για τον έλεγχο του βάθους του πέλματος. Αν υπάρχουν ήδη σημαντικές διαφορές στη φθορά (διαφορά> 1 mm στο βάθος του πέλματος) ανάμεσα στα ελαστικά, τότε τα ελαστικά με τη μικρότερη φθορά πρέπει να τοποθετηθούν στον πίσω άξονα. Η υποστροφή συνήθως διορθώνεται ευκολότερα από την υπερστροφή, και έχει ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εξακολουθήσει να κινείται σε ευθεία γραμμή αντί το πίσω μέρος να αρχίσει να ολισθαίνει προς τη μία πλευρά, με κίνδυνο ο οδηγός να χάσει εντελώς τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό οι πίσω τροχοί να μη χάσουν ποτέ την πρόσφυσή τους πριν από τους μπροστινούς τροχούς.

Αποθήκευση των ζαντών και των ελαστικών

Όταν αποθηκεύετε ολόκληρο τον τροχό (τη ζάντα με το ελαστικό), πρέπει να τον κρεμάτε ή να τον εναποθέτετε στο δάπεδο με το πλάι.

Τα ελαστικά, όταν δεν είναι τοποθετημένα στις ζάντες, πρέπει να αποθηκεύονται στο πλάι ή όρθια, και όχι κρεμασμένα.

 Σημαντικό

Τα ελαστικά πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό, στεγνό και σκοτεινό μέρος και ποτέ κοντά σε διαλυτικά, βενζίνη, λάδια, κ.λπ.

 Προειδοποίηση

 • Οι διαστάσεις ζαντών και ελαστικών για το Volvo σας είναι συγκεκριμένες, ώστε να πληρούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις σταθερότητας και οδηγικών χαρακτηριστικών. Οι μη εγκεκριμένοι συνδυασμοί διαστάσεων ζαντών και ελαστικών μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.
 • Η ζημιά που προκαλείται από την τοποθέτηση μη εγκεκριμένων συνδυασμών διαστάσεων ζαντών και ελαστικών δεν καλύπτεται από την εγγύηση καινούργιου αυτοκινήτου. Η Volvo δεν αποδέχεται ευθύνη για θάνατο, τραυματισμό ή άλλο κόστος που επισύρει μια τέτοια τοποθέτηση.
 1. 1 Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις για ορισμένες διαστάσεις ελαστικών.

Βοήθησε αυτό;