Αλλαγή της ανοχής για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL1) μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα ανοχής.

Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης/μείωσης του ορίου ταχύτητας του οδικού σήματος. Αν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο ακολουθεί ένα όριο ταχύτητας οδικού σήματος 70 km/h (43 mph), ο οδηγός μπορεί αντί αυτού να επιτρέψει στο αυτοκίνητο να διατηρεί ταχύτητα 75 km/h (47 mph).

P5-1546-ASL rattknappar
Κουμπιά και σύμβολα για τις λειτουργίες2.
Πατήστε το κουμπί P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + (1) στο τιμόνι μέχρι η ένδειξη 70 km/h (43 mph) στο κέντρο του ταχύμετρου (4) να αλλάξει σε 75 km/h (47 mph).

Τότε, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί την επιλεγμένη ανοχή 5 km/h (4 mph), αρκεί τα οδικά σήματα που συναντά το όχημα να δείχνουν 70 km/h (43 mph).

Το περιθώριο ταχύτητας τηρείται μέχρι το αυτοκίνητο να περάσει από κάποιο οδικό σήμα με χαμηλότερη ή υψηλότερη ταχύτητα - τότε το αυτοκίνητο ακολουθεί αντί αυτού το νέο όριο ταχύτητας του οδικού σήματος και το περιθώριο ταχύτητας διαγράφεται από τη μνήμη.

Αν η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης*3 είναι ενεργοποιημένη, το όριο ταχύτητας του οδικού σήματος θα εμφανιστεί επίσης με μια έγχρωμη ένδειξη στο ταχύμετρο.

Το περιθώριο ταχύτητας αλλάζει όπως η ρύθμιση για την ταχύτητα στον Ρυθμιστή ταχύτητας.

 Σημείωση

Η μέγιστη επιλέξιμη ανοχή είναι +/- 10 km/h (5 mph).
  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
  3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  4. 3 Πληροφορίες οδικής σήμανσης - RSI

Βοήθησε αυτό;