Συντήρηση συστήματος φρένων

Ελέγχετε τα εξαρτήματα του συστήματος φρένων τακτικά για φθορά.

Για να διατηρήσετε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και αξιόπιστο, τηρείτε τα μεσοδιαστήματα σέρβις της Volvo που παρατίθενται στο Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης. Τα καινούργια και τα αντικατασταθέντα τακάκια και δίσκοι των φρένων δεν παρέχουν βέλτιστη πέδηση μέχρι να "στρώσουν" μετά από μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα (μίλια). Για να αντισταθμίσετε τη μειωμένη απόδοση των φρένων, πατήστε το πεντάλ φρένων πιο δυνατά. Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά θερμουί εγκεκριμένα από τη Volvo.

 Σημαντικό

Η φθορά στα μέρη του συστήματος φρένων πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ή αναθέστε σε ένα συνεργείο τον έλεγχο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Βοήθησε αυτό;