Λειτουργία Start/Stop

Με τη λειτουργία Start/Stop, ο κινητήρας σβήνει προσωρινά όταν το αυτοκίνητο έρθει σε στάση π.χ. σε φανάρι ή κυκλοφοριακή συμφόρηση, και στη συνέχεια τίθεται ξανά σε λειτουργία αυτόματα όταν πρόκειται να συνεχίσετε να οδηγείτε.

Η λειτουργία start/stop μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων.

Το σύστημα καθιστά εφικτή την εφαρμογή ενός φιλικού προς το περιβάλλον οδηγικού στιλ, επιτρέποντας στον κινητήρα να σβήνει αυτόματα όταν είναι εφικτό.

Βοήθησε αυτό;