Περιορισμός για το πρόγραμμα Sport στο Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στην ενεργοποίηση της επιμέρους λειτουργίας Λειτουργία Sport ESC του συστήματος ESC1.

Η λειτουργία Λειτουργία Sport ESC δεν μπορεί να επιλεγεί όταν είναι ενεργοποιημένη μια από τις λειτουργίες:

  • Ρυθμιστής ταχύτητας
  • Cruise control
  • Adaptive cruise control
  • Pilot Assist.
  1. 1 Electronic Stability Control

Βοήθησε αυτό;