Λάδι κινητήρα

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις και να ισχύει η εγγύηση, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα.
P5-1617-S90/V90 Oil decal EU/OS

Η Volvo συνιστά:

P5-1507-Castrol edge professional

Αν ο έλεγχος του λαδιού κινητήρα δεν είναι εφικτός σε τακτική βάση και η στάθμη μειωθεί υπερβολικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

 Σημαντικό

Προκειμένου ο κινητήρας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεσοδιαστημάτων σέρβις, στο εργοστάσιο πραγματοποιείται πλήρωση όλων των κινητήρων με ένα ειδικό συνθετικό λάδι κινητήρα. Η επιλογή του λαδιού έχει γίνει πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την κατανάλωση καυσίμου και τις συνέπειες στο περιβάλλον.

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον συνιστώμενο τύπο λαδιού τόσο για την πλήρωση όσο και για την αλλαγή λαδιού, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, η κατανάλωση καυσίμου και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του αυτοκινήτου.

Αν το λάδι κινητήρα που χρησιμοποιείται δεν είναι του προδιαγραφόμενου τύπου και ιξώδους, τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τον κινητήρα μπορεί να υποστούν ζημιά. Η Volvo Car Corporation αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ζημιά.

Η Volvo συνιστά οι αλλαγές λαδιών να πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Η Volvo χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα προειδοποίησης αν η στάθμη λαδιού είναι πολύ χαμηλή/υψηλή, ή σε περίπτωση χαμηλής πίεσης λαδιού. Ορισμένες εκδόσεις κινητήρα διαθέτουν αισθητήρα πίεσης λαδιού, και στη συνέχεια χρησιμοποιείται η προειδοποιητική λυχνία στην οθόνη του οδηγού για τη χαμηλή πίεση λαδιού P5-1546 Symbol low oil pressure – text. Άλλες εκδόσεις διαθέτουν αισθητήρα στάθμης λαδιού, όταν ο οδηγός ενημερώνεται μέσω της προειδοποιητικής λυχνίας P5-1546 Symbol warning – text και μηνυμάτων κειμένου στην οθόνη του οδηγού. Ορισμένες εκδόσεις διαθέτουν και τα δύο συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo.

Αλλάζετε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συνιστάται στο Βιβλίο Σέρβις και Εγγύησης. Η χρήση λαδιού υψηλότερων προδιαγραφών από τη συνιστώμενη επιτρέπεται. Αν οδηγείτε το αυτοκίνητο σε αντίξοες συνθήκες, η Volvo συνιστά τη χρήση λαδιού υψηλότερων προδιαγραφών απ' ό,τι αναγράφεται στην πινακίδα.

Βοήθησε αυτό;