Επισκόπηση χώρου κινητήρα

Η επισκόπηση δείχνει διάφορα εξαρτήματα που αφορούν στο σέρβις.
P5-1817-S/V60-Engine compartment overview
Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση του κινητήρα.
  1. P5-Icon red circle 1Δοχείο διαστολής ψυκτικού
  2. P5-Icon red circle 2Δοχείο για το υγρό φρένων (βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού)
  3. P5-Icon red circle 3Σωλήνας πλήρωσης υγρού ψεκαστήρων1
  4. P5-Icon red circle 4Κεντρική ηλεκτρική μονάδα
  5. P5-Icon red circle 5Φίλτρο αέρα
  6. P5-Icon red circle 6Σωλήνας πλήρωσης λαδιού κινητήρα

 Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι ο ανεμιστήρας του ψυγείου (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του χώρου κινητήρα, πίσω από το ψυγείο) μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα έως και 6 λεπτά περίπου μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Αναθέτετε πάντοτε το πλύσιμο του κινητήρα σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Εάν ο κινητήρας είναι ζεστός, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

 Προειδοποίηση

Το σύστημα ανάφλεξης λειτουργεί υπό πολύ υψηλή και επικίνδυνη τάση. Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης όταν πραγματοποιούνται εργασίες στο χώρο του κινητήρα.

Μην αγγίζετε τα μπουζί ή τους πολλαπλασιαστές όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

  1. 1 Συμπληρώνετε υγρό ψεκαστήρων σε τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.

Βοήθησε αυτό;