Ώρα και ημερομηνία

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.

Θέση του ρολογιού

P5 - 15w46 - Clock DIM 8" and 12"
Θέση του ρολογιού στην οθόνη οδηγού 12 και 8 ιντσών.

Στην κεντρική οθόνη, το ρολόι βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά του πεδίου κατάστασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μηνύματα και οι πληροφορίες μπορεί να καλύπτουν το ρολόι στην οθόνη του οδηγού.

Ρυθμίσεις για την ώρα και την ημερομηνία

Επιλέξτε ΡυθμίσειςΣύστημαΗμερομηνία και Ώρα στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την ώρα και τη μορφή της ημερομηνίας.

Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, πατήστε το πάνω και κάτω βέλος στην οθόνη αφής.

Αυτόματη ρύθμιση για αυτοκίνητα με GPS

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα πλοήγησης, μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη ρύθμιση ώρας. Τότε η ζώνη ώρας ρυθμίζεται αυτόματα με βάση τη θέση του αυτοκινήτου. Σε ορισμένους τύπους συστημάτων πλοήγησης, η τρέχουσα θέση (χώρα) πρέπει επίσης να οριστεί για να προκύψει η σωστή ζώνη ώρας. Αν δεν επιλέξετε Αυτόματη ρύθμιση ώρας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα δεδομένα με το πάνω ή κάτω βέλος στην οθόνη αφής.

Θερινή ώρα

Σε ορισμένες χώρες, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της αυτόματης ρύθμισης της θερινής ώρας με το Αυτόματο. Σε άλλες χώρες, η θερινή ώρα μπορεί να οριστεί ως Ενεργ. ή Απενεργ..

Βοήθησε αυτό;