Κοτσαδόρος*

Το αυτοκίνητο μπορεί να εξοπλιστεί με κοτσαδόρο, με τον οποίο μπορείτε να ρυμουλκήσετε π.χ. τρέιλερ πίσω από το αυτοκίνητο.

Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κοτσαδόρου διαθέσιμοι για το αυτοκίνητο. Απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo για περισσότερες πληροφορίες.

 Σημαντικό

Όταν το αυτοκίνητο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, η συνεχής τάση της μπαταρίας προς τον σύνδεσμο του τρέιλερ μπορεί να διακοπεί αυτόματα προκειμένου να μην αποφορτιστεί η μπαταρία εκκίνησης.

 Σημαντικό

Η κεφαλή του κοτσαδόρου χρειάζεται τακτικό καθαρισμό και λίπανση με γράσο για να αποτραπεί η φθορά.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε κοτσαδόρο με σταθεροποιητή, στην κεφαλή του κοτσαδόρου δεν πρέπει να υπάρχει γράσο.

Αυτό ισχύει επίσης όταν τοποθετείτε βάση ποδηλάτων που στερεώνεται με σφιγκτήρα στην κεφαλή του κοτσαδόρου.

 Σημείωση

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει κοτσαδόρο, δεν υπάρχει πίσω βάση για κρίκο ρυμούλκησης.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.