Οδήγηση με ρυμουλκούμενο

Όταν οδηγείτε με τρέιλερ, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας σχετικά με τον κοτσαδόρο, το τρέιλερ και την τοποθέτηση του φορτίου στο τρέιλερ.

Το ωφέλιμο φορτίο εξαρτάται από το απόβαρο του αυτοκινήτου. Το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου μειώνεται κατά το συνολικό βάρος των επιβατών και όλων των αξεσουάρ, π.χ. του κοτσαδόρου.

Το αυτοκίνητο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου.

 • Ο κοτσαδόρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου.
 • Τοποθετήστε το φορτίο στο τρέιλερ έτσι, ώστε το βάρος στον κοτσαδόρο να είναι σύμφωνο με το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου. Το φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου υπολογίζεται ως μέρος του ωφέλιμου φορτίου του αυτοκινήτου.
 • Φουσκώστε τα ελαστικά στη συνιστώμενη πίεση για οδήγηση με πλήρες φορτίο.
 • Ο κινητήρας καταπονείται περισσότερο από το σύνηθες κατά την οδήγηση με ρυμουλκούμενο.
 • Μη ρυμουλκείτε βαρύ ρυμουλκούμενο, όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Περιμένετε μέχρι να διανύσει τουλάχιστον 1000 km (620 μίλια).
 • Τηρείτε την κείμενη νομοθεσία για τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και το μέγιστο βάρος.
 • Διατηρήστε χαμηλή ταχύτητα κατά την οδήγηση με ρυμουλκούμενο σε μεγάλη, απότομη ανηφόρα.
 • Το μέγιστο αναγραφόμενο βάρος του τρέιλερ ισχύει μόνο για υψόμετρα έως 1000 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας (3280 ft). Σε μεγαλύτερα υψόμετρα, η απόδοση του κινητήρα και η ικανότητα αναρρίχησης του οχήματος μειώνονται λόγω μειωμένης πυκνότητας του αέρα και, συνεπώς, το μέγιστο φορτίο του τρέιλερ πρέπει να μειωθεί. Το βάρος του αυτοκινήτου και του τρέιλερ πρέπει να μειωθεί κατά 10% για κάθε επιπλέον 1000 m (3280 ft) ή μέρος αυτών.
 • Αποφεύγετε την οδήγηση με ρυμουλκούμενο σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 12 %.
 • Το Rear Auto Brake πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί, πριν οδηγήσετε με τρέιλερ.

 Σημείωση

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η οδήγηση με τρέιλερ ή η οδήγηση σε μεγάλο υψόμετρο, σε συνδυασμό με χαμηλότερη ποιότητα καυσίμου από τη συνιστώμενη, αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου.

Βάρος ρυμουλκούμενου

 Προειδοποίηση

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες για φορτία τρέιλερ. Διαφορετικά, μπορεί να είναι δύσκολο να ελέγξετε το αυτοκίνητο και το τρέιλερ σε περίπτωση απότομων ελιγμών και κατά την πέδηση.

 Σημείωση

Τα επίσημα μέγιστα φορτία τρέιλερ είναι αυτά που επιτρέπονται από τη Volvo. Η εκάστοτε εθνική νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας μπορεί να περιορίζει ακόμη περισσότερο τα φορτία τρέιλερ και τις ταχύτητες κίνησης. Ο κοτσαδόρος μπορεί να έχει πιστοποιηθεί για ρυμούλκηση φορτίων μεγαλύτερων από αυτά που μπορεί να ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο.

Έλεγχος ύψους ανάρτησης*

Το σύστημα του αυτοκινήτου για τη ρύθμιση ύψους της ανάρτησης προσπαθεί να διατηρεί σταθερό το ύψος της ανάρτησης, ανεξάρτητα από το φορτίο (έως και το ανώτατο επιτρεπτό βάρος). Όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου χαμηλώνει ελαφρώς - αυτό είναι φυσιολογικό.

Κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές

Υπό ορισμένες περιστάσεις μπορεί να υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης κατά τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης στον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσαρμόζει τις σχέσεις ανάλογα με το φορτίο και τις στροφές του κινητήρα.

Απότομες κλίσεις

Μην ασφαλίζετε το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων σε μεγαλύτερη σχέση από αυτή που μπορεί να "αντεπεξέλθει" ο κινητήρας - δεν είναι πάντοτε καλή ιδέα να οδηγείτε με υψηλότερη σχέση όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές.

Στάθμευση σε επικλινές έδαφος

Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
Αφήστε το πεντάλ φρένων.

Ακινητοποιείτε τους τροχούς με τάκους, όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο σε επικλινή επιφάνεια.

Εκκίνηση σε επικλινές έδαφος

Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Επιλέξτε τη θέση D.
Τραβήξτε και κρατήστε το κουμπί του χειρόφρενου προς τα πάνω, ενώ πατάτε το πεντάλ γκαζιού.
Αφήστε το κουμπί του χειρόφρενου όταν έχει συσσωρευτεί επαρκής ροπή στο μοτέρ. Στη συνέχεια, το χειρόφρενο απενεργοποιείται και το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί χωρίς να κυλήσει προς τα πίσω.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.