Αντίξοες συνθήκες οδήγησης για το λάδι κινητήρα

Οι αντίξοες συνθήκες οδήγησης μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας και της κατανάλωσης λαδιού. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα δυσχερών συνθηκών οδήγησης.

Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού συχνότερα όταν διανύετε μεγάλες αποστάσεις:

  • ρυμουλκώντας τροχόσπιτο ή τρέιλερ
  • σε ορεινές περιοχές
  • σε υψηλές ταχύτητες
  • σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -30 °C (-22 °F) ή υψηλότερες από +40 °C (+104 °F).

Τα παραπάνω ισχύουν και για μικρότερες αποστάσεις οδήγησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Επιλέξτε πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα εάν οδηγείτε σε αντίξοες συνθήκες. Παρέχει μεγαλύτερη προστασία στον κινητήρα.

Η Volvo συνιστά:

P5-1507-Castrol decal

 Σημαντικό

Προκειμένου ο κινητήρας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεσοδιαστημάτων σέρβις, στο εργοστάσιο πραγματοποιείται πλήρωση όλων των κινητήρων με ένα ειδικό συνθετικό λάδι κινητήρα. Η επιλογή του λαδιού έχει γίνει πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την κατανάλωση καυσίμου και τις συνέπειες στο περιβάλλον.

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον συνιστώμενο τύπο λαδιού τόσο για την πλήρωση όσο και για την αλλαγή λαδιού, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, η κατανάλωση καυσίμου και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του αυτοκινήτου.

Αν το λάδι κινητήρα που χρησιμοποιείται δεν είναι του προδιαγραφόμενου τύπου και ιξώδους, τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τον κινητήρα μπορεί να υποστούν ζημιά. Η Volvo αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ζημιά.

Η Volvo συνιστά οι αλλαγές λαδιών να πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.