Λάδι κινητήρα

Χρησιμοποιήστε μόνο λάδι κινητήρα της προδιαγραφόμενης ποιότητας. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ισχύουν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις και η εγγύηση.
P5-1946-Oil decal
Θέση της πινακίδας προειδοποίησης για τον χώρο του κινητήρα. Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση του κινητήρα.

Η Volvo συνιστά:

P5-1507-Castrol edge professional

Αν ο έλεγχος του λαδιού κινητήρα δεν είναι εφικτός σε τακτική βάση και η στάθμη μειωθεί υπερβολικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

 Σημείωση

Οι πινακίδες που απεικονίζονται στο εγχειρίδιο κατόχου δεν είναι απαραιτήτως ακριβή αντίγραφα των πινακίδων που υπάρχουν στο αυτοκίνητο. Έχουν συμπεριληφθεί για να δείξουν σε ποια σημεία βρίσκονται στο αυτοκίνητο και ποια είναι περίπου η μορφή τους. Οι πληροφορίες που ισχύουν για το αυτοκίνητό σας αναγράφονται στην πινακίδα στο αυτοκίνητο.

 Σημαντικό

Προκειμένου ο κινητήρας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεσοδιαστημάτων σέρβις, στο εργοστάσιο πραγματοποιείται πλήρωση όλων των κινητήρων με ένα ειδικό συνθετικό λάδι κινητήρα. Η επιλογή του λαδιού έχει γίνει πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την κατανάλωση καυσίμου και τις συνέπειες στο περιβάλλον.

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον συνιστώμενο τύπο λαδιού τόσο για την πλήρωση όσο και για την αλλαγή λαδιού, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, η κατανάλωση καυσίμου και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του αυτοκινήτου.

Αν το λάδι κινητήρα που χρησιμοποιείται δεν είναι του προδιαγραφόμενου τύπου και ιξώδους, τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τον κινητήρα μπορεί να υποστούν ζημιά. Η Volvo αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ζημιά.

Η Volvo συνιστά οι αλλαγές λαδιών να πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σύμβολα για χαμηλή στάθμη λαδιού

Η Volvo χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα προειδοποίησης για τη στάθμη λαδιού ή τη χαμηλή πίεση λαδιού. Η χαμηλή πίεση λαδιού υποδεικνύεται από μια προειδοποιητική λυχνία P5-1546 Symbol low oil pressure – text στην οθόνη οδηγού. Η προειδοποίηση ή οι πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη λαδιού του αυτοκινήτου μπορούν να υποδεικνύονται από μια προειδοποιητική λυχνία P5-1546 Symbol warning – text στην οθόνη οδηγού καθώς και μηνύματα κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo.

Αλλάζετε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού σύμφωνα με τα διαστήματα που ορίζονται στο Βιβλίο Σέρβις και Εγγύησης.