Εκτεινόμενοι/πτυσσόμενοι κοτσαδόροι*

Ο πτυσσόμενος κοτσαδόρος1 μπορεί να συμπτυχθεί ή να εκταθεί με ευκολία, ανάλογα με την περίσταση. Συμπτυγμένος ο κοτσαδόρος είναι τελείως κρυμμένος.

 Προειδοποίηση

Ακολουθείτε τις οδηγίες για τη σύμπτυξη και την επέκταση του κοτσαδόρου προσεκτικά.

 Προειδοποίηση

Μην πατάτε το κουμπί έκτασης/σύμπτυξης, αν στον κοτσαδόρο υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ ή αξεσουάρ.
P5P6-21w39/46-Swivable towbar switch in trunk

Στην πίσω δεξιά πλευρά του χώρου αποσκευών, υπάρχει ένα κουμπί για την έκταση/σύμπτυξη του κοτσαδόρου. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί αναβοσβήνει ή ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα, όταν είναι ενεργή η σύμπτυξη ή η έκταση του κοτσαδόρου.

Επέκταση του κοτσαδόρου

Πατήστε και αφήστε το κουμπί στον χώρο αποσκευών – η έκταση του κοτσαδόρου μπορεί να μην αρχίσει, αν πατήσετε το κουμπί παρατεταμένα.

Ο κοτσαδόρος εκτείνεται προς τα έξω και κάτω στη θέση απασφάλισης – η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
Μετακινήστε τον κοτσαδόρο έως την τερματική του θέση, όπου ασφαλίζει στη θέση του.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά όταν ο κοτσαδόρος είναι έτοιμος για χρήση.

 Προειδοποίηση

Μην στέκεστε κοντά στον προφυλακτήρα στο κέντρο πίσω από το αυτοκίνητο κατά την επέκταση του κοτσαδόρου.

 Σημαντικό

Όταν ο κοτσαδόρος έχει ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί και έχει μετακινηθεί στη θέση απασφάλισης:

Περιμένετε τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα μέχρι ο κοτσαδόρος να μετακινηθεί στη θέση ασφάλισης. Αν ο κοτσαδόρος δεν παραμείνει στη θέση ασφάλισης, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ακόμη και προσπαθήστε ξανά.

Μην κλωτσάτε τον κοτσαδόρο.

 Προειδοποίηση

Φροντίστε να στερεώστε το συρματόσχοινο ασφαλείας του τρέιλερ στο σχετικό βραχίονα.

 Σημείωση

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται μετά από λίγο και η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Το σύστημα επανενεργοποιείται αν κλείσετε και ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Αυτό ισχύει κατά τη σύμπτυξη ή την έκταση του κοτσαδόρου.

Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ηλεκτρικά συνδεδεμένο τρέιλερ, η ενδεικτική λυχνία δεν μένει πλέον σταθερά αναμμένη. Η σύμπτυξη και η επέκταση του κοτσαδόρου τότε δεν είναι εφικτή.

Σύμπτυξη του κοτσαδόρου

Πατήστε και αφήστε το κουμπί στον χώρο αποσκευών – η σύμπτυξη του κοτσαδόρου μπορεί να μην αρχίσει, αν πατήσετε το κουμπί παρατεταμένα.

Ο κοτσαδόρος εκτείνεται προς κάτω στη θέση απασφάλισης – η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
Ασφαλίστε τον κοτσαδόρο, μετακινώντας τον πίσω στη θέση σύμπτυξης, όπου ασφαλίζει.
Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, όταν ο κοτσαδόρος συμπτυχθεί σωστά.

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι στον ρευματοδότη δεν υπάρχει τοποθετημένο βύσμα ή αντάπτορας, όταν ο κοτσαδόρος συμπτύσσεται.

 Σημαντικό

Όταν ο κοτσαδόρος έχει ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί και έχει μετακινηθεί στη θέση απασφάλισης:

Περιμένετε τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα μέχρι ο κοτσαδόρος να μετακινηθεί στη θέση ασφάλισης. Αν ο κοτσαδόρος δεν παραμείνει στη θέση ασφάλισης, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ακόμη και προσπαθήστε ξανά.

Μην κλωτσάτε τον κοτσαδόρο.

 Σημαντικό

Ο κοτσαδόρος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση σύμπτυξης όταν δεν χρησιμοποιείται.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Διατίθεται μόνο σε ορισμένες αγορές.