Μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το συνεργείο μέσω Wi-Fi

Τα συνεργεία της Volvo διαθέτουν ένα συγκεκριμένο δίκτυο Wi-Fi για μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο αυτοκίνητό και στο συνεργείο. Το αυτοκίνητο συνδέεται χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του κλειδιού, συνεπώς είναι σημαντικό να έχετε μαζί σας ένα κλειδί με κουμπιά σε περίπτωση επίσκεψης σε συνεργείο.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε συνεργείο ο τεχνικός σέρβις μπορεί να πραγματοποιήσει ανίχνευση βλαβών και να ενημερώσει το λογισμικό μέσω του δικτύου.

Σύνδεση με ένα κλειδί

Πιέστε τρεις φορές το κουμπί κλειδώματος στο κλειδί, για να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο δίκτυο του συνεργείου. Η σύνδεση γίνεται συνήθως από τον τεχνικό του σέρβις.

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi, στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κλειδί για σύνδεση σε άλλα δίκτυα Wi-Fi.

 Προειδοποίηση

Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να οδηγηθεί, όταν είναι συνδεδεμένο στα δίκτυα και τα συστήματα του συνεργείου.