Πλήρες εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Το έντυπο παράρτημα περιέχει μόνο μια σειρά από επιλεγμένες πληροφορίες. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πιο πρόσφατη ενημέρωση των πληροφοριών στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου.

 Σημαντικό

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, η Volvo συνιστά να διαβάσετε διεξοδικά όλες τις πληροφορίες κατόχου σε κάθε κατηγορία στην κεντρική οθόνη, πριν οδηγήσετε για πρώτη φορά.

 Σημαντικό

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να οδηγεί το αυτοκίνητο με ασφάλεια και να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι επίσης σημαντικό το όχημα να συντηρείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo στις πληροφορίες κατόχου.

Εύρεση πληροφοριών στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου

Πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες για το αυτοκίνητό σας διατίθενται πάντοτε στην κεντρική οθόνη. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο κατόχου, πατήστε iCup-2037-App view symbol και στη συνέχεια iCup--2037-Owners manual.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες με τους εξής τρόπους:
  • χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης
  • με οπτική περιήγηση χρησιμοποιώντας εικόνες από το εξωτερικό και το εσωτερικό
  • κάνοντας κλικ σε κατηγορίες.

 Σημείωση

Το ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου δεν είναι διαθέσιμο ενώ οδηγείτε.

Η αλλαγή της γλώσσας στην κεντρική οθόνη μπορεί να σημαίνει μη συμμόρφωση ορισμένων πληροφοριών κατόχου με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας. Μην επιλέξετε γλώσσα που είναι δυσνόητη, διότι μπορεί έτσι να δυσκολευτείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω στο περιβάλλον λογισμικού στην οθόνη.