Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Το αποσπώμενο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκλειδώσετε μία από τις πόρτες του αυτοκινήτου απ' έξω – όπως σε περίπτωση εκφόρτισης της μπαταρίας στο κλειδί.

Ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

 Σημείωση

Όταν η πόρτα ξεκλειδωθεί με το κλειδί και ανοίξει, ενεργοποιείται ο συναγερμός. Ο συναγερμός πρέπει να απενεργοποιηθεί χειρωνακτικά – ίσως είναι καλύτερο να διαβάσετε αυτήν την ενότητα πριν να ανοίξετε το αυτοκίνητο.
P5P6-2037/2046-S60/V60/XC40-Unlock with removable keyblade
P5-Icon red arrow 1

Τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή της μπροστινής αριστερής πόρτας του αυτοκινήτου μέχρι την τερματική της θέση.

P5-Icon red arrow 2

Εισάγετε το κλειδί.

P5-Icon red arrow 3

Γυρίστε το 45 μοίρες δεξιά έτσι, ώστε το κλειδί να είναι στραμμένο προς τα πίσω.

P5-Icon red arrow 4

Γυρίστε το κλειδί αντίθετα 45 μοίρες στην αρχική του θέση και αφαιρέστε το.

Η πόρτα μπορεί να ανοιχθεί με τη λαβή.

Κλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Η μπροστινή αριστερή πόρτα μπορεί να κλειδωθεί με το αποσπώμενο κλειδί.

Οι υπόλοιπες πόρτες έχουν έναν μηχανισμό επαναρύθμισης κλειδαριάς στην άκρη τους τον οποίο πρέπει να πιέσετε προς τα μέσα χρησιμοποιώντας το αποσπώμενο κλειδί. Τότε κλειδώνονται μηχανικά ώστε να μην μπορούν να ανοίξουν απ' έξω, ωστόσο μπορούν να ανοίξουν από μέσα.

P5-1507-XC90- Manual locking
Χειροκίνητο κλείδωμα της πόρτας. Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να συγχέεται με την κλειδαριά ασφαλείας παιδιών.
Αφαιρέστε το αποσπώμενο κλειδί από το κλειδί με τα κουμπιά.
Τοποθετήστε το αποσπώμενο κλειδί στην οπή για την επαναρύθμιση της κλειδαριάς.
Πιέστε το κλειδί προς τα μέσα μέχρι το τέρμα – περίπου 12 mm (0,5 ίντσα).
P5-Icon gray box AΗ πόρτα μπορεί να ανοίξει τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.
P5-Icon gray box BΗ πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει απ' έξω. Για να επιστρέψει στη θέση A, η εσωτερική λαβή της πόρτας πρέπει να ανοίξει.

 Σημείωση

  • Με την ασφάλεια κάθε πόρτας, κλειδώνει μόνο η συγκεκριμένη πόρτα - όχι όλες οι πόρτες ταυτόχρονα.
  • Όταν μια από τις πίσω πόρτες έχει κλειδωθεί χειροκίνητα και είναι ενεργοποιημένη η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών, δεν μπορεί να ανοίξει ούτε από μέσα ούτε απ' έξω. Η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί από τα κουμπιά στο κλειδί, από το κουμπί κεντρικού κλειδώματος, από το σύστημα κλειδώματος keyless* ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Volvo Cars.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.