Άνοιγμα, κλείσιμο και ρύθμιση των αεραγωγών

Ορισμένοι αεραγωγοί στον χώρο επιβατών μπορούν να ανοίγουν, να κλείνουν και να ρυθμίζονται ξεχωριστά.

Αν οι ακριανοί αεραγωγοί του αυτοκινήτου είναι στραμμένοι προς τα παράθυρα, τότε το θάμπωμα μπορεί να εξαλειφθεί.

Αν οι ακριανοί αεραγωγοί είναι στραμμένοι προς τα μέσα, τότε, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, στον χώρο επιβατών επικρατεί ευχάριστο κλίμα.

Άνοιγμα και κλείσιμο των αεραγωγών

Αεραγωγοί στο ταμπλό:

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο κέντρο του αεραγωγού, για να ανοίξει/κλείσει η ροή του αέρα από τον αεραγωγό.

Η ροή του αέρα είναι μέγιστη όταν το σημάδι στον περιστροφικό ρυθμιστή βρίσκεται στην κάθετη θέση.

Αεραγωγοί στις κολόνες των θυρών:

Μετακινήστε τον μοχλό στο κέντρο του αεραγωγού προς τα πάνω/κάτω, για να ανοίξει/κλείσει η ροή του αέρα από τον αεραγωγό.

Η ροή του αέρα σταματά στην κάτω θέση, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις είναι συνεχής.

Αεραγωγοί στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*:

Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή, για να ανοίξει/κλείσει η ροή του αέρα από τον αεραγωγό.

Όσο μακρύτερες είναι οι λευκές γραμμές που φαίνονται στον περιστροφικό ρυθμιστή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ροή του αέρα.

Ρύθμιση των αεραγωγών

Μετακινήστε τον μοχλό στο κέντρο του αεραγωγού οριζόντια/κάθετα, για να κατευθύνετε τη ροή του αέρα από τον αεραγωγό.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.