Κατανομή αέρα

Το σύστημα κλιματισμού κατανέμει τον εισερχόμενο αέρα μέσω ορισμένων διαφορετικών αεραγωγών στον χώρο επιβατών.

Αυτόματη και χειροκίνητη κατανομή αέρα

Με τον αυτορυθμιζόμενο κλιματισμό σε λειτουργία, η κατανομή αέρα πραγματοποιείται αυτόματα. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίστε την κατανομή αέρα χειροκίνητα.

Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί

Ορισμένοι από τους αεραγωγούς στο αυτοκίνητο είναι ρυθμιζόμενοι, που σημαίνει ότι μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε τον αεραγωγό για να στραφεί ο αέρας προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

P5-21w40-Air distribution S/V90
Θέση των ρυθμιζόμενων αεραγωγών στον χώρο επιβατών.
  1. P5-Icon red circle 1Με 2-ζωνικό κλιματισμό - τέσσερις στο ταμπλό και από ένας σε κάθε κολόνα πόρτας ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα.
  2. P5-Icon red circle 2Προσθήκη με 4-ζωνικό κλιματισμό* - δύο στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.