Αλλαγή της κατανομής αέρα

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή αέρα χειροκίνητα αν χρειάζεται.
Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο σύμβολο θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
Τα κουμπιά κατανομής αέρα στην προβολή κλιματισμού βρίσκονται στο κέντρο γύρω από το κουμπί AUTO, από πάνω προς τα κάτω:
  • Κατανομή αέρα - αεραγωγοί αποθάμβωσης παρμπρίζ
  • Κατανομή αέρα - αεραγωγοί στο ταμπλό και την κεντρική κονσόλα
  • Κατανομή αέρα - αεραγωγοί στο δάπεδο

Πατήστε ένα ή περισσότερα από τα κουμπιά κατανομής αέρα για να ανοίξει/κλείσει η αντίστοιχη ροή αέρα.

Η κατανομή αέρα αλλάζει και τα κουμπιά φωτίζονται/σβήνουν.

Αν αποεπιλέξετε όλα τα κουμπιά κατανομής αέρα στη χειροκίνητη λειτουργία, το σύστημα κλιματισμού επιστρέφει στην αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού.