Δείκτης καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου στην οθόνη του οδηγού δείχνει τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ.
P5-22w22-iCup-Fuel gauge

Η λευκή ζώνη στον δείκτη καυσίμου δείχνει την ποσότητα του καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

Όταν η στάθμη καυσίμου είναι χαμηλή, το σύμβολο της αντλίας καυσίμου ανάβει με πορτοκαλί χρώμα. Η αυτονομία επισημαίνεται επίσης στον δείκτη καυσίμου.

Αυτονομία

P5-1846-All-Trip computer symbol Distance to empty

Ο υπολογιστής μετακίνησης υπολογίζει την απόσταση που μπορείτε να διανύσετε με την ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

Ο υπολογισμός βασίζεται στη μέση κατανάλωση καυσίμου κατά τα τελευταία 30 km (20 μίλια) και στην υπολειπόμενη ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

όταν ο δείκτης δείχνει "----", δεν υπάρχει επαρκές καύσιμο για να μπορεί να υπολογιστεί η αυτονομία. Στη συνέχεια, ανεφοδιάστε το αυτοκίνητο με καύσιμο το συντομότερο δυνατό.

 Σημείωση

Μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση στην ένδειξη, αν αλλάξετε τον τρόπο που οδηγείτε.

Όταν οδηγείτε οικονομικά, η απόσταση που μπορεί να διανύσει το όχημα είναι γενικά μεγαλύτερη.