Ρεζερβουάρ - χωρητικότητα

Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
Όλοι οι κινητήρες
Λίτρα (περίπου)60
Γαλόνια ΗΠΑ (περίπου)15,9