Κατανάλωση καυσίμου/ηλεκτρική κατανάλωση και εκπομπές CO₂

Οι πληροφορίες στους παρακάτω πίνακες συνάδουν με τη διαδικασία WLTP (Διεθνής εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών για ελαφρά οχήματα), που αποτελεί μια διεθνή διαδικασία δοκιμών για οχήματα.

Η κατανάλωση καυσίμου σε ένα όχημα μετράται σε λίτρα ανά 100 km και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) μετρώνται σε γραμμάρια CO₂ ανά km.

Επεξήγηση
Px-2222-Icon cityΟδήγηση εντός πόλης (αργή ταχύτητα)
Px-2222-Icon suburbΠεριαστική οδήγηση (μέση ταχύτητα)
Px-2222-Icon country roadΟδήγηση εκτός πόλης (γρήγορη οδήγηση)
Px-2222-Icon motorwayΟδήγηση σε αυτοκινητόδρομο (πολύ γρήγορη οδήγηση)
Px-2222-Icon fuel consumption blendedΣυνδυαστική τιμή (μικτός κύκλος οδήγησης)
Px-2222-Icon CO2γραμμάρια CO₂/km
Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)λίτρα/100 km
Px-2222-Icon low valueΧαμηλή τιμή
Px-2222-Icon high valueΥψηλή τιμή

 Σημείωση

Αν λείπουν τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών καυσαερίων από τον πίνακα, θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Px-2222-Icon carPx-2222-Icon cityPx-2222-Icon suburbPx-2222-Icon country roadPx-2222-Icon motorwayPx-2222-Icon fuel consumption blended
Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)
B4(B420T5)Px-2222-Icon low value2099,21355,91165,11386,11406,2
Px-2222-Icon high value2209,71476,51315,81597,01566,9
B6 AWD(B420T)Px-2222-Icon low value26711,81777,81456,41627,21747,7
Px-2222-Icon high value27812,31948,61627,21858,21928,5

Οι τιμές στον παραπάνω πίνακα για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ βασίζονται σε ειδικούς κύκλους οδήγησης (βλ. παρακάτω). Το βάρος του αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Αυτό, σε συνδυασμό με το βάρος του φορτίου του οχήματος, επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂. Σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP, κάθε αυτοκίνητο έχει μοναδικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ ανάλογα με τον εξοπλισμό του. Αυτές οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ της χαμηλής και της υψηλής τιμής στον παραπάνω πίνακα. Σε πολλές αγορές, οι μοναδικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η κατανάλωση καυσίμου είναι υψηλότερη από τις τιμές στον πίνακα. Για παράδειγμα:

  • Αν το αυτοκίνητο διαθέτει πρόσθετο εξοπλισμό που επηρεάζει το βάρος του.
  • Οδηγικό στιλ.
  • Αν ο πελάτης επιλέξει διαφορετικές ζάντες από αυτές που τοποθετούνται ως στάνταρ στη βασική έκδοση του μοντέλου, η αντίσταση κύλισης μπορεί να αυξηθεί.
  • Η υψηλή ταχύτητα προκαλεί αυξημένη αεροδυναμική αντίσταση.
  • Ποιότητα καυσίμου, οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καιρικές συνθήκες και κατάσταση του αυτοκινήτου.

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραδειγμάτων μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση σημαντικά.

Μπορεί να παρατηρηθούν μεγάλες αποκλίσεις στην κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τα προφίλ κύκλων οδήγησης (βλ. παρακάτω), που χρησιμοποιούνται στην πιστοποίηση του αυτοκινήτου και στα οποία βασίζονται οι τιμές κατανάλωσης στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους σχετικούς κανονισμούς.

 Σημείωση

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η οδήγηση με τρέιλερ ή η οδήγηση σε μεγάλο υψόμετρο, σε συνδυασμό με χαμηλότερη ποιότητα καυσίμου από τη συνιστώμενη, αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου.

Πρότυπο WLTP

Το πρότυπο WLTP (Παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων) είναι ένα πρότυπο υπολογισμού τιμών κατανάλωσης στο αυτοκίνητο. Το πρότυπο WLTP αναπαριστά τις μέσες συνθήκες οδήγησης για καθημερινή οδήγηση. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πρότυπο (NEDC), το WLTP συνυπολογίζει περισσότερες διαφορετικές καταστάσεις οδικής κυκλοφορίας και ταχύτητες, καθώς επίσης και εξοπλισμό και κατηγορίες βάρους. Ο προαιρετικός εξοπλισμός που επηρεάζει την κατανάλωση είναι απενεργοποιημένος στη διάρκεια των δοκιμών, π.χ. σύστημα κλιματισμού, θέρμανση καθισμάτων, κ.λπ. Το νέο πρότυπο πρέπει να παρέχει πιο ρεαλιστικές τιμές όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου, το διοξείδιο του άνθρακα και τις εκπομπές. Ο σκοπός αυτών των τιμών είναι να καταστήσουν εφικτή τη σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά αυτοκίνητα και όχι να αποτελέσουν ένδειξη της τυπικής συνήθους κατανάλωσης.

Προφίλ κύκλων οδήγησης

Ο κύκλος οδήγησης προσομοιώνει την πραγματική μέση οδήγηση του αυτοκινήτου. Το πρότυπο βασίζεται σε τέσσερα διαφορετικά προφίλ κύκλων οδήγησης, που είναι τα εξής:

  • Οδήγηση εντός πόλης – αργή οδήγηση
  • Περιαστική οδήγηση – οδήγηση με μέση ταχύτητα
  • Οδήγηση εκτός πόλης – γρήγορη οδήγηση
  • Οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο – πολύ γρήγορη οδήγηση.

Κάθε κύκλος οδήγησης καθορίζεται από διαφορετικές συνθήκες, όπως π.χ. ταχύτητα, χρόνο και διανυθείσα απόσταση.

Η επίσημη τιμή για τον μικτό κύκλο οδήγησης, που παρατίθεται στον πίνακα, αποτελεί έναν συνδυασμό των αποτελεσμάτων από τους τέσσερις κύκλους οδήγησης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Τα καυσαέρια συλλέγονται για να υπολογιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (εκπομπές CO₂) στη διάρκεια των τεσσάρων κύκλων οδήγησης. Αυτά στη συνέχεια υποβάλλονται σε ανάλυση για να υπολογιστεί η τιμή των εκπομπών CO₂.

Σχετικά έγγραφα