Τοποθέτηση και αφαίρεση του κρίκου ρυμούλκησης

Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ρυμούλκησης για τη ρυμούλκηση. Ο κρίκος ρυμούλκησης είναι βιδωμένος σε μια υποδοχή με σπείρωμα πίσω από ένα κάλυμμα τάπα στη δεξιά πλευρά του μπροστινού ή πίσω προφυλακτήρα.

 Σημείωση

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει κοτσαδόρο, δεν υπάρχει πίσω βάση για κρίκο ρυμούλκησης.

Τοποθέτηση του κρίκου ρυμούλκησης

P5-1817-V60-Towing eye, storage step 1
P5-Icon gray box 1

Βγάλτε τον κρίκο ρυμούλκησης από το πλαίσιο αφρώδους υλικού κάτω από το δάπεδο στον χώρο αποσκευών.

P5-1617-S90-V90-towing eye fitting at front step 2
P5-Icon gray box 2

Μπροστά: Αφαιρέστε το κάλυμμα - πιέστε στο σημείο που βρίσκεται το σημάδι με το δάχτυλό σας.

Το κάλυμμα περιστρέφεται γύρω από την κεντρική γραμμή και τότε μπορεί να αφαιρεθεί.
P5-1646-S90-V90-towing eye rear step 3
P5-Icon gray box 3

Πίσω: Αφαιρέστε το κάλυμμα – πιέστε στο σημάδι με το δάχτυλό σας ενώ ξεδιπλώνετε την απέναντι πλευρά/γωνία.

Το κάλυμμα περιστρέφεται γύρω από την κεντρική γραμμή και τότε μπορεί να αφαιρεθεί.

Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης μέχρι τέρμα.

Βιδώστε καλά τον κρίκο. Για παράδειγμα, περάστε τον στο μπουλονόκλειδο* και χρησιμοποιήστε το ως μοχλό.

 Σημαντικό

Είναι σημαντικό ο κρίκος ρυμούλκησης να είναι καλά βιδωμένος στη θέση του - μέχρι το τέρμα του.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε πριν χρησιμοποιήσετε τον κρίκο ρυμούλκησης

  • Ο κρίκος ρυμούλκησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τραβηχτεί το αυτοκίνητο επάνω σε ρυμουλκό όχημα με πλατφόρμα εάν: Η θέση του αυτοκινήτου και η απόσταση από το έδαφος καθορίζουν εάν αυτό είναι εφικτό.
  • Εάν η κλίση του ρυμουλκού οχήματος είναι πολύ μεγάλη ή εάν η απόσταση από το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο δεν είναι επαρκής, τότε το αυτοκίνητο μπορεί να υποστεί ζημιά εάν επιχειρήσετε να το τραβήξετε χρησιμοποιώντας τον κρίκο ρυμούλκησης.
  • Αν είναι απαραίτητο, ανυψώστε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τη συσκευή ανύψωσης του ρυμουλκού οχήματος. Μη χρησιμοποιείτε τον κρίκο ρυμούλκησης.

 Προειδοποίηση

Δεν πρέπει να υπάρχει κανείς/κανένα αντικείμενο πίσω από το ρυμουλκό όχημα κατά την ανέλκυση του αυτοκινήτου επάνω στην πλατφόρμα.

 Σημαντικό

Ο κρίκος ρυμούλκησης έχει σχεδιαστεί μόνο για τη ρυμούλκηση σε δρόμους - όχι για την έλξη του αυτοκινήτου προκειμένου να ξεκολλήσει ή να ανασυρθεί από χαντάκι. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καλέσετε οδική βοήθεια.

Αφαίρεση του κρίκου ρυμούλκησης

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κρίκο ρυμούλκησης μετά τη χρήση και τοποθετήστε τον ξανά στο πλαίσιο αφρώδους υλικού.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον προφυλακτήρα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.