Οδική βοήθεια

Για την οδική βοήθεια, το αυτοκίνητο μεταφέρεται με τη βοήθεια άλλου οχήματος.

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καλέσετε οδική βοήθεια.

Ο κρίκος ρυμούλκησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τραβηχτεί το αυτοκίνητο επάνω σε ρυμουλκό όχημα με πλατφόρμα αν:

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει πνευματική ανάρτηση*, πρέπει να την απενεργοποιήσετε πριν το αυτοκίνητο ανυψωθεί. Απενεργοποίηση της λειτουργίας από την κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Οδήγηση.
Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πνευματικής ανάρτησης.

Η θέση του αυτοκινήτου και η απόστασή του από το έδαφος προσδιορίζουν αν είναι εφικτό να ανελκυστεί σε πλατφόρμα. Αν η κλίση του ρυμουλκού οχήματος είναι πολύ μεγάλη ή αν η απόσταση από το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο δεν είναι επαρκής, τότε το αυτοκίνητο μπορεί να υποστεί ζημιά εάν επιχειρήσετε να το ανελκύσετε. Το αυτοκίνητο σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ανυψωθεί χρησιμοποιώντας τον ανυψωτικό μηχανισμό του ρυμουλκού οχήματος.

 Προειδοποίηση

Δεν πρέπει να υπάρχει κανείς/κανένα αντικείμενο πίσω από το ρυμουλκό όχημα κατά την ανέλκυση του αυτοκινήτου επάνω στην πλατφόρμα.

 Σημαντικό

Ο κρίκος ρυμούλκησης έχει σχεδιαστεί μόνο για τη ρυμούλκηση σε δρόμους και όχι για την έλξη του αυτοκινήτου προκειμένου να ξεκολλήσει ή να ανασυρθεί από χαντάκι. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καλέσετε οδική βοήθεια.

 Σημαντικό

Πρέπει να θυμάστε ότι, κατά τη μεταφορά, οι τροχοί του αυτοκινήτου πρέπει να περιστρέφονται πάντοτε προς τα εμπρός.

Τα αυτοκίνητα με κίνηση σε όλους τους τροχούς* που μεταφέρονται με γερανό με τους μπροστινούς τροχούς ανυψωμένους δεν πρέπει να ρυμουλκούνται σε ταχύτητα μεγαλύτερη από 70 km/h (40 mph) ή για απόσταση μεγαλύτερη από 50 km (30 μίλια).

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.