Ρυμούλκηση

Κατά τη ρυμούλκηση, το αυτοκίνητο ρυμουλκείται από άλλο όχημα με συρματόσχοινο ρυμούλκησης.

Ενημερωθείτε για το ανώτατο νόμιμο όριο ταχύτητας ρυμούλκησης πριν αρχίσετε τη ρυμούλκηση.

 Σημαντικό

Η ρυμούλκηση αυτοκινήτου με επτατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων δεν επιτρέπεται. Αντίθετα, το αυτοκίνητο πρέπει να μεταφερθεί ανυψωμένο με όλους τους τροχούς στην πλατφόρμα του οχήματος περισυλλογής. Απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo για να διευκρινίσετε τι ισχύει για το αυτοκίνητό σας.

Προετοιμασίες και ρυμούλκηση

 Σημαντικό

Σε ορισμένες εκδόσεις του κιβωτίου ταχυτήτων, ο επιλογέας δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση P σε άλλη σχέση, παρά μόνο αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για βοήθεια κατά τη ρυμούλκηση ή καλέστε οδική βοήθεια για τη ρυμούλκηση του οχήματος.

 Σημαντικό

Πρέπει να θυμάστε ότι, κατά τη ρυμούλκηση, οι τροχοί του αυτοκινήτου πρέπει να περιστρέφονται πάντοτε προς τα εμπρός.

  • Μη ρυμουλκείτε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 km/h (50 mph) ή για αποστάσεις μεγαλύτερες από 80 km (50 mi).
  • Η ρυμούλκηση αυτοκινήτου με επτατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων δεν επιτρέπεται. Αντίθετα, το αυτοκίνητο πρέπει να μεταφερθεί ανυψωμένο με όλους τους τροχούς στην πλατφόρμα του οχήματος περισυλλογής.

 Προειδοποίηση

  • Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται στη θέση II - στη θέση I όλοι οι αερόσακοι είναι απενεργοποιημένοι.
  • Έχετε πάντοτε το κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο, όταν ρυμουλκείται.

 Προειδοποίηση

Το σερβόφρενο και το υδραυλικό τιμόνι δεν λειτουργούν όταν ο κινητήρας είναι σβηστός - το πεντάλ φρένων πρέπει να πατηθεί περίπου 5 φορές πιο δυνατά και το τιμόνι θα είναι πολύ πιο σκληρό απ' ότι συνήθως.
Ανάψτε τα αλάρμ του αυτοκινήτου.
Στερεώστε το συρματόσχοινο ρυμούλκησης στον κρίκο ρυμούλκησης.

Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου στη θέση II – γυρίστε το κουμπί Start δεξιά χωρίς να πατήσετε το πεντάλ φρένων και κρατήστε το σε αυτή τη θέση επί 4 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια αφήστε τον διακόπτη, ο οποίος επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη νεκρά και λύστε το χειρόφρενο.

Αν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το χειρόφρενο δεν μπορεί να απασφαλίσει. Συνδέστε βοηθητική μπαταρία άλλου οχήματος, εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.

Το ρυμουλκό όχημα μπορεί τώρα να αρχίσει τη ρυμούλκηση.
Διατηρείτε το συρματόσχοινο ρυμούλκησης τεντωμένο όταν το ρυμουλκό όχημα μειώνει ταχύτητα, πατώντας ελαφρά το πεντάλ φρένου - με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τα βίαια τραντάγματα.
Να είστε προετοιμασμένοι να φρενάρετε για να σταματήσετε.

Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια

Μη ρυμουλκείτε το αυτοκίνητο για να τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία με εμπλοκή ταχύτητας. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί και δεν είναι εφικτή η εκκίνηση του κινητήρα, χρησιμοποιήστε την μπαταρία άλλου οχήματος για βοηθητική εκκίνηση.

 Σημαντικό

Ο καταλυτικός μετατροπέας μπορεί να υποστεί ζημιά κατά την προσπάθεια εκκίνησης του κινητήρα με ρυμούλκηση του αυτοκινήτου.