Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης του διακόπτη ανάφλεξης

P5-22w22-Start/stop switch
Περιστροφικός διακόπτης Start στην επιμήκη κονσόλα.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 – Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο και φυλάξτε το κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Για να φτάσετε στο επίπεδο I ή II χωρίς να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία – μην πατήσετε το πεντάλ φρένων, όταν πρόκειται να γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης σε αυτές τις θέσεις.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης I – Γυρίστε το κουμπί Start δεξιά και αφήστε το. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης II – Γυρίστε το κουμπί Start δεξιά και κρατήστε το σε αυτή τη θέση επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια αφήστε τον διακόπτη, ο οποίος επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.
  • Επαναφορά στη θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 – Για επαναφορά του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση 0 από τη θέση I και II – Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.