Ρύθμιση του τιμονιού

Το τιμόνι μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες θέσεις.
P5-1617-adjustment directions steering wheel
Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο το ύψος του τιμονιού όσο και την απόστασή του από τον οδηγό.

Η ρύθμιση του τιμονιού γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα αν το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο γονάτων1.

 Προειδοποίηση

Ρυθμίστε και ασφαλίστε το τιμόνι πριν οδηγήσετε. Δεν πρέπει ποτέ να ρυθμίζετε το τιμόνι ενώ οδηγείτε.

Ρύθμιση του τιμονιού σε αυτοκίνητο με αερόσακο γονάτων

P5-1617-Adjusting steering wheel with knee airbag
Μοχλός για τη ρύθμιση του τιμονιού.
Πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός και προς τα κάτω για να απασφαλίσει το τιμόνι.
Ρυθμίστε το τιμόνι στη θέση που σας εξυπηρετεί.
Τραβήξτε το μοχλό προς τα πίσω για να ασφαλίσει το τιμόνι στη θέση του. Αν ο μοχλός μετακινείται δύσκολα, πιέστε ή ανεβάστε το τιμόνι ελαφρά μετακινώντας την ίδια στιγμή τον μοχλό προς τα πίσω.

Ρύθμιση του τιμονιού σε αυτοκίνητο χωρίς αερόσακο γονάτων

P5-1617-Adjusting steering wheel without knee airbag
Μοχλός για τη ρύθμιση του τιμονιού.
Τραβήξτε τον μοχλό προς τα πίσω για να απασφαλίσει το τιμόνι.
Ρυθμίστε το τιμόνι στη θέση που σας εξυπηρετεί.
Πιέστε το μοχλό προς τα εμπρός για να ασφαλίσει το τιμόνι. Αν ο μοχλός μετακινείται δύσκολα, πιέστε ή ανεβάστε το τιμόνι ελαφρά μετακινώντας την ίδια στιγμή τον μοχλό προς τα πίσω.
  1. 1 Το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο γονάτων μόνο σε ορισμένες αγορές.