Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου αυτοκινήτου.

Η εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια απαιτεί πρόσβαση στην μπαταρία 12 V ενός άλλου αυτοκινήτου καθώς και βοηθητικά καλώδια.

 Σημαντικό

Τα σημεία φόρτισης στα αυτοκίνητα τύπου Mild Hybrid έχουν σχεδιαστεί μόνο για την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Μην χρησιμοποιείτε τα σημεία φόρτισης για αυτοκίνητα τύπου Mild Hybrid για την εκκίνηση άλλων αυτοκινήτων – η ασφάλεια για το κύκλωμα φόρτισης ενδέχεται να υπερφορτωθεί και να σταματήσει να λειτουργεί.

Στα αυτοκίνητα τύπου mild hybrid, η μπαταρία εκκίνησης μπορεί να εκφορτιστεί λόγω υπερφορτωμένης ασφάλειας που εμποδίζει τη φόρτιση. Αν η ασφάλεια έχει καεί, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Καμμένη ασφάλεια μπαταρίας 12V, απαιτείται σέρβις. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5-1507-Connect jumper cables
Σημεία φόρτισης για βοηθητική εκκίνηση του αυτοκινήτου σας. Η εικόνα στον χώρο του κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αυτοκινήτου και το επίπεδο εξοπλισμού.

Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα για να μην προκληθούν βραχυκυκλώματα ή άλλη ζημιά:

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης.
Ελέγξτε αν η βοηθητική μπαταρία έχει τάση 12 V.
Αν η μπαταρία βρίσκεται σε άλλο αυτοκίνητο - σβήστε τον κινητήρα του και βεβαιωθείτε ότι τα αυτοκίνητα δεν έχουν επαφή μεταξύ τους.
Συνδέστε ένα από τα κροκοδειλάκια του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στον θετικό πόλο (1) της βοηθητικής μπαταρίας.

 Σημαντικό

Συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο εκκίνησης προσεκτικά για να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα και επαφή με άλλα εξαρτήματα στον χώρο του κινητήρα.
Ανοίξτε το κάλυμμα για το θετικό σημείο φόρτισης (2).
Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στο θετικό σημείο φόρτισης (2) του αυτοκινήτου.
Συνδέστε ένα από τα κροκοδειλάκια του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στον αρνητικό πόλο (3) της βοηθητικής μπαταρίας.
Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στο αρνητικό σημείο φόρτισης (4) του αυτοκινήτου.
Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια των βοηθητικών καλωδίων είναι καλά στερεωμένα. Αν τα κροκοδειλάκια δεν έρχονται σωστά σε επαφή, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες ή να λασκάρουν κατά την προσπάθεια εκκίνησης.
Εκκινήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου που παρέχει ρεύμα και αφήστε τον να λειτουργήσει μερικά λεπτά σε αριθμό στροφών υψηλότερο από το ρελαντί περίπου 1500 σ.α.λ..
Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου με την αποφορτισμένη μπαταρία.

 Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις συνδέσεις ανάμεσα στο καλώδιο και το αυτοκίνητο κατά την προσπάθεια εκκίνησης. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σπινθήρες.

Αφαιρέστε τα βοηθητικά καλώδια ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία, πρώτα το μαύρο και μετά το κόκκινο.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα κροκοδειλάκια του μαύρου βοηθητικού καλωδίου δεν έρχεται σε επαφή με το θετικό σημείο φόρτισης του αυτοκινήτου, τον θετικό πόλο της βοηθητικής μπαταρίας ή με το κροκοδειλάκι που είναι συνδεδεμένο στο κόκκινο βοηθητικό καλώδιο.

 Προειδοποίηση

Τα αυτοκίνητα τύπου Mild Hybrid διαθέτουν εξαρτήματα που λειτουργούν με τάση 48V, γεγονός που μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης. Μην αγγίζετε εξαρτήματα για τα οποία δεν υπάρχει σαφής περιγραφή στο εγχειρίδιο κατόχου.

  • Η εφεδρική μπαταρία 48 V δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για βοήθεια εκκίνησης.
  • Στην μπαταρία 48V δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδέεται εξωτερικός ηλεκτρικός εξοπλισμός.
  • Το σέρβις και η αντικατάσταση της μπαταρίας 48V πρέπει να γίνεται μόνο σε συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

  • Η μπαταρία μπορεί να απελευθερώσει ένα αέριο μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Εάν ένα καλώδιο βοηθητικής εκκίνησης δεν συνδεθεί σωστά, μπορεί να σχηματιστεί σπινθήρας και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να εκραγεί η μπαταρία.
  • Μη συνδέετε τα βοηθητικά καλώδια σε οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος καυσίμου ή σε κινούμενα μέρη. Προσέχετε τα μέρη του κινητήρα που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
  • Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
  • Εάν το θειικό οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
  • Ποτέ μην καπνίζετε κοντά στην μπαταρία.

 Σημείωση

Αν η μπαταρία εκκίνησης έχει τόσο χαμηλό επίπεδο φόρτισης (SOC) που οι συνήθεις ηλεκτρικές λειτουργίες του αυτοκινήτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ο κινητήρας στη συνέχεια τεθεί σε λειτουργία με εξωτερική μπαταρία ή με φορτιστή, η λειτουργία Start/Stop μπορεί να εξακολουθήσει να είναι ενεργοποιημένη. Αν η λειτουργία Start/Stop σβήσει αυτόματα τον κινητήρα λίγο αργότερα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η αυτόματη εκκίνηση του κινητήρα να αποτύχει, καθώς η μπαταρία δεν έχει προλάβει να επαναφορτιστεί επαρκώς.

Σε περίπτωση εκκίνησης του αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια ή αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να φορτιστεί η μπαταρία χρησιμοποιώντας φορτιστή, η λειτουργία Start/Stop θα απενεργοποιηθεί προσωρινά μέχρι η μπαταρία να επαναφορτιστεί επαρκώς από το αυτοκίνητο. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι περίπου +15 °C (περίπου 60 °F), η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον επί 1 ώρα από το αυτοκίνητο. Σε χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, ο συνιστώμενος χρόνος φόρτισης μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί στις 3–4 ώρες. Συνιστάται η χρήση εξωτερικού φορτιστή για τη φόρτιση της μπαταρίας, αν είναι εφικτό.