Εφεδρική μπαταρία

Το αυτοκίνητο διαθέτει μια εφεδρική μπαταρία που βοηθά κατά τη διαδικασία εκκίνησης της λειτουργίας start/stop.

Η μπαταρία είναι είτε 12V είτε, αν το αυτοκίνητο είναι τύπου mild hybrid*, 48V που καθιστά επίσης εφικτή την πέδηση με ανάκτηση ισχύος ενώ οδηγείτε.

θέση

P5-1817-S/V60-Support battery in engine compartment
Η εφεδρική μπαταρία 12 V βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα.
P5-1917-XC90-48V battery
Τα αυτοκίνητα τύπου Mild Hybrid διαθέτουν μια εφεδρική μπαταρία 48V που βρίσκεται κάτω από τον χώρο αποσκευών. Ο χειρισμός της μπαταρίας και της θήκης της πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Συντήρηση εφεδρικής μπαταρίας

Η εφεδρική μπαταρία κανονικά δεν χρειάζεται περισσότερο σέρβις από την κανονική μπαταρία που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο εάν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίσετε πρόβλημα - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημαντικό

Αν αντικαταστήσετε την μπαταρία 12V, φροντίστε να τοποθετήσετε μπαταρία ίδιου μεγέθους, ίδιας δυνατότητας κρύας εκκίνησης και ίδιου τύπου με την εργοστασιακή. Η Volvo συνιστά να αναθέσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo την αντικατάσταση της μπαταρίας.

 Προειδοποίηση

Τα αυτοκίνητα τύπου Mild Hybrid διαθέτουν εξαρτήματα που λειτουργούν με τάση 48V, γεγονός που μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης. Μην αγγίζετε εξαρτήματα για τα οποία δεν υπάρχει σαφής περιγραφή στο εγχειρίδιο κατόχου.

  • Η εφεδρική μπαταρία 48 V δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για βοήθεια εκκίνησης.
  • Στην μπαταρία 48V δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδέεται εξωτερικός ηλεκτρικός εξοπλισμός.
  • Το σέρβις και η αντικατάσταση της μπαταρίας 48V πρέπει να γίνεται μόνο σε συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προδιαγραφές εφεδρικής μπαταρίας

Τύπος μπαταρίαςAGM
Τάση (V)12
Χωρητικότητα κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα1 - CCA2 (A)170
Διαστάσεις, ΜΧΠΧΥ150Χ90Χ130 mm (5.9Χ3.5Χ5.1 in.)
Χωρητικότητα (Ah)10

Αν το αυτοκίνητο είναι τύπου Mild Hybrid*, η εφεδρική μπαταρία είναι ιόντων λιθίου 48V.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Σύμφωνα με το πρότυπο EN.
  3. 2 Cold Cranking Amperes.