Ανακύκλωση των μπαταριών

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Αν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο απόρριψης αυτού του είδους απορριμμάτων, συμβουλευτείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Ο χειρισμός της μπαταρίας 48V στα αυτοκίνητα τύπου mild hybrid* πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.