Μπαταρία

Η μπαταρία εκκίνησης τροφοδοτεί το κύριο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου, που περιλαμβάνει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και την εκκίνηση του κινητήρα. Αν το αυτοκίνητο είναι τύπου mild hybrid*, ο κινητήρας αντί αυτού τίθεται σε λειτουργία από την εφεδρική μπαταρία.

Η μπαταρία εκκίνησης είναι μπαταρία 12V, με κατάλληλες διαστάσεις για την τροφοδοσία του συγκεκριμένου ηλεκτρικού συστήματος και των λειτουργιών του μοντέλου του αυτοκινήτου.

  • Ποτέ μην αποσυνδέετε την μπαταρία εκκίνησης, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της µπαταρίας είναι σωστά συνδεδεµένα και σφιγμένα.

 Σημαντικό

Σε ορισμένα μοντέλα, η μπαταρία διαθέτει ιμάντα συγκράτησης. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας συγκράτησης έχει συσφιχτεί σωστά.

 Σημαντικό

Αν αντικαταστήσετε την μπαταρία, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νέα μπαταρία ίδιου μεγέθους και ίδιας δυνατότητας κρύας εκκίνησης με την εργοστασιακή (βλ. πινακίδα πάνω στην μπαταρία). Η Volvo συνιστά να αναθέσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo την αντικατάσταση της μπαταρίας.

 Προειδοποίηση

Αν η μπαταρία εκκίνησης (μπαταρία 12 V) έχει αποσυνδεθεί, η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος και κλεισίματος πρέπει να επαναρυθμιστεί για να εκτελείται σωστά. Για να λειτουργήσει η προστασία μπλοκαρίσματος, χρειάζεται επαναρύθμιση.

 Προειδοποίηση

  • Η μπαταρία μπορεί να απελευθερώσει ένα αέριο μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Εάν ένα καλώδιο βοηθητικής εκκίνησης δεν συνδεθεί σωστά, μπορεί να σχηματιστεί σπινθήρας και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να εκραγεί η μπαταρία.
  • Μη συνδέετε τα βοηθητικά καλώδια σε οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος καυσίμου ή σε κινούμενα μέρη. Προσέχετε τα μέρη του κινητήρα που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
  • Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
  • Εάν το θειικό οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
  • Ποτέ μην καπνίζετε κοντά στην μπαταρία.

Διάρκεια λειτουργικής ζωής, χωρητικότητα και αποθήκευση της μπαταρίας εκκίνησης για μεγάλο χρονικό διάστημα

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εκκίνησης επηρεάζεται από μια σειρά από παράγοντες, όπως οι πολλαπλές εκκινήσεις, οι αποφορτίσεις, ο τρόπος και οι συνθήκες οδήγησης, και οι κλιματολογικές συνθήκες. Η ικανότητα εκκίνησης της μπαταρίας σταδιακά μειώνεται με την πάροδο τού χρόνου. Η ικανότητα εκκίνησης μειώνεται ακόμη περισσότερο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η στάθμη ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί, αν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα ή αν μετακινείται μόνο για σύντομες αποστάσεις.

Για να διατηρηθεί η μπαταρία εκκίνησης σε καλή κατάσταση, συνιστάται να οδηγείτε το αυτοκίνητο τουλάχιστον επί 15 λεπτά κάθε εβδομάδα ή να συνδέετε την μπαταρία σε φορτιστή μπαταρίας με αυτόματη λειτουργία βραδείας φόρτισης. Αν η μπαταρία εκκίνησης διατηρείται πλήρως φορτισμένη, επιτυγχάνεται η μέγιστη διάρκεια της λειτουργικής της ζωής.

θέση

P5-1617-V90 Starter battery location
Η μπαταρία εκκίνησης βρίσκεται στον χώρο αποσκευών.

Προδιαγραφές μπαταρίας εκκίνησης

Τύπος μπαταρίαςH7 AGM H8 AGM
Τάση (V)1212
Χωρητικότητα κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα1 - CCA2 (A)800850
Διαστάσεις, ΜΧΠΧΥ315Χ175Χ190 mm (12.4Χ6.9Χ7.5 in.) 353Χ175Χ190 mm (13.9Χ6.9Χ7.5 in.)
Χωρητικότητα (Ah)8095
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Σύμφωνα με το πρότυπο EN.
  3. 2 Cold Cranking Amperes.