Μπαταρίες και ηλεκτρική τροφοδοσία

Η ηλεκτρική τροφοδοσία του αυτοκινήτου συνδέεται σε πολλές διαφορετικές μπαταρίες και εξαρτήματα. Αυτά καθιστούν εφικτή τη χρήση των ηλεκτρικών λειτουργιών του αυτοκινήτου.

Το κύριο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου λειτουργεί με τάση 12V και τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Εκτός από το κύριο ηλεκτρικό σύστημα, τα αυτοκίνητα τύπου mild hybrid* διαθέτουν ένα σύστημα 48 V.

Μπαταρίες

Για να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ισχύ τα διάφορα εξαρτήματα, το αυτοκίνητό σας διαθέτει τα εξής:

  • μια μπαταρία εκκίνησης 12V που τροφοδοτεί το κύριο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου
  • μια εφεδρική μπαταρία που βοηθά κατά τη διαδικασία εκκίνησης της λειτουργίας start/stop. Η μπαταρία είναι είτε 12V είτε, αν το αυτοκίνητο είναι τύπου mild hybrid*, 48V που καθιστά επίσης εφικτή την πέδηση με ανάκτηση ισχύος ενώ οδηγείτε.

 Προειδοποίηση

Τα αυτοκίνητα τύπου Mild Hybrid διαθέτουν εξαρτήματα που λειτουργούν με τάση 48V, γεγονός που μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης. Μην αγγίζετε εξαρτήματα για τα οποία δεν υπάρχει σαφής περιγραφή στο εγχειρίδιο κατόχου.

  • Η εφεδρική μπαταρία 48 V δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για βοήθεια εκκίνησης.
  • Στην μπαταρία 48V δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδέεται εξωτερικός ηλεκτρικός εξοπλισμός.
  • Το σέρβις και η αντικατάσταση της μπαταρίας 48V πρέπει να γίνεται μόνο σε συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.