Άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα

Το αυτοκίνητο διαθέτει άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα στα πίσω ακριανά καθίσματα.

Τα άνω σημεία στερέωσης ουσιαστικά προορίζονται για χρήση με παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός.

Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στα άνω σημεία στερέωσης.

Η θέση των σημείων στερέωσης

P5-1617-V90–Safety–Top tether position
Οι θέσεις των σημείων στερέωσης για το πίσω κάθισμα επισημαίνονται από σύμβολα στο πίσω μέρος της πλάτης του καθίσματος.

Τα σημεία στερέωσης για τα πίσω καθίσματα βρίσκονται στην πίσω πλευρά των πίσω ακριανών καθισμάτων.

 Προειδοποίηση

Πρέπει πάντοτε να περνάτε τους πάνω ιμάντες του παιδικού καθίσματος μέσα από το άνοιγμα στο στέλεχος του προσκέφαλου πριν τους τεντώσετε στο σημείο στερέωσης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος.

 Σημείωση

Κατεβάστε τα προσκέφαλα για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος αυτού του τύπου αν το αυτοκίνητο διαθέτει αναδιπλούμενα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα, και ανεβάστε τα προσκέφαλα μετά την τοποθέτηση.

Το προσκέφαλο πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένο, όταν χρησιμοποιείται παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

 Σημείωση

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει κάλυμμα πάνω από το χώρο αποσκευών, το κάλυμμα πρέπει να αφαιρεθεί για να μπορέσουν να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα στα σημεία στερέωσης.