Σημεία στερέωσης i-Size/ISOFIX για παιδικά καθίσματα

Το αυτοκίνητο διαθέτει σημεία στερέωσης i-Size/ISOFIX για παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα.

Το i-Size/ISOFIX1 είναι ένα σύστημα στερέωσης για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου που βασίζεται σε ένα διεθνές πρότυπο.

Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στα σημεία στερέωσης i-Size/ISOFIX.

Η θέση των σημείων στερέωσης

P5-1617-S90/V90–Safety–iSize/ISOFIX position
Οι θέσεις των σημείων στερέωσης για τα πίσω καθίσματα επισημαίνονται από τα σύμβολα1 στα καλύμματα που καλύπτουν τα σημεία στερέωσης.

Τα σημεία στερέωσης για το i-Size/ISOFIX για τα πίσω καθίσματα βρίσκονται πίσω από καλύμματα στο κάτω τμήμα της πλάτης των πίσω ακριανών καθισμάτων.

Τραβήξτε προς τα πάνω τα καλύμματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σημεία στερέωσης. Εντοπίστε τα σημεία στερέωσης που βρίσκονται πίσω από τα καλύμματα.

  1. 1 Τα ονόματα και τα σύμβολα αλλάζουν ανάλογα με την αγορά.