Χειρισμός της πανοραμικής οροφής*

Μπορείτε να χειρίζεστε την πανοραμική οροφή και το αλεξήλιο από έναν διακόπτη στην κονσόλα οροφής, ενώ και τα δύο συστήματα διαθέτουν λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος.

 Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά, άλλοι επιβάτες ή αντικείμενα να παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη.

  • Ο χειρισμός των παραθύρων πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια.
  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Θυμηθείτε να απενεργοποιείτε πάντοτε τα ηλεκτρικά παράθυρα ρυθμίζοντας το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης και στη συνέχεια να παίρνετε το κλειδί μαζί σας, όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.
  • Ποτέ μην περνάτε κάποιο αντικείμενο ή μέρος του σώματός σας από τα παράθυρα, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.

 Σημαντικό

  • Μην ανοίγετε την πανοραμική οροφή όταν έχει τοποθετηθεί σχάρα οροφής.
  • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην πανοραμική οροφή.

 Σημαντικό

  • Αφαιρέστε τον πάγο και το χιόνι, πριν ανοίξετε την πανοραμική οροφή. Προσέξτε να μην προκληθούν γρατσουνιές στις επιφάνειες ή ζημιά στα στεγανοποιητικά λάστιχα.
  • Μη χειρίζεστε την πανοραμική οροφή, αν έχει παγώσει στην κλειστή θέση.

Για να λειτουργήσει η πανοραμική οροφή και το αλεξήλιο, το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία Comfort ή Drive.

Μπορείτε επίσης να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας το κλειδί ή τη λειτουργία ανοίγματος Keyless* από τη λαβή της πόρτας.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά ή άλλοι επιβάτες δεν διατρέχουν κίνδυνο σύνθλιψης, όταν όλα τα παράθυρα κλείνουν με το κλειδί ή με τη λειτουργία keyless* από τη λαβή της πόρτας.

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι η πανοραμική οροφή έχει κλείσει καλά όταν την κλείσετε.

Η πανοραμική οροφή και το αλεξήλιο διαθέτουν επίσης λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος. Αν προκύψει βλάβη κατά τη λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος, μπορείτε να δοκιμάσετε μια διαδικασία επαναρύθμισης.

 Σημείωση

Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο χειρισμός των παραθύρων μπορεί να μην είναι εφικτός.

Άνοιγμα και κλείσιμο της πανοραμικής οροφής από/προς τη θέση εξαερισμού χρησιμοποιώντας τον διακόπτη οροφής

VCC-23w08-Ventilation mode
Θέση εξαερισμού, κάθετα στο πίσω άκρο.

Για το άνοιγμα και κλείσιμο, πατήστε με το δάκτυλό σας μία φορά οπουδήποτε στο χειριστήριο αφής.

Όταν είναι επιλεγμένη η θέση εξαερισμού, το μπροστινό γυάλινο κάλυμμα ανυψώνεται στο πίσω άκρο. Αν το αλεξήλιο είναι εντελώς κλειστό όταν επιλέξετε τη θέση εξαερισμού, ανοίγει αυτόματα κατά 150 mm (6 in.) περίπου.

Το αλεξήλιο ακολουθεί αυτόματα αν η πανοραμική οροφή κλείσει από τη θέση εξαερισμού.

Άνοιγμα και κλείσιμο της πανοραμικής οροφής μέχρι τέρμα, με τον διακόπτη οροφής

VCC-23w08-Open and close roof

Σύρετε ομαλά και συνεχόμενα το δάχτυλό σας προς τα πίσω/προς τα εμπρός, επάνω από το χειριστήριο αφής, για να ανοίξει/κλείσει εντελώς η πανοραμική οροφή. Σε περίπτωση προβλημάτων, δοκιμάστε πιο γρήγορη ή πιο αργή κίνηση.

Αυτόματος χειρισμός

Άνοιγμα του αλεξηλίου στη θέση μέγιστου ανοίγματος – σύρετε το δάκτυλό σας μία φορά προς τα πίσω επάνω από το χειριστήριο.

Άνοιγμα της πανοραμικής οροφής στη θέση άνεσης – σύρετε το δάκτυλό σας προς τα πίσω μια δεύτερη φορά επάνω από το χειριστήριο.

Άνοιγμα της πανοραμικής οροφής στη θέση μέγιστου ανοίγματος – σύρετε το δάκτυλό σας προς τα πίσω μια τρίτη φορά επάνω από το χειριστήριο.

Για να κλείσει, σύρετε το δάχτυλό σας δύο φορές επάνω από το χειριστήριο.

Αυτόματη λειτουργία - γρήγορο άνοιγμα ή κλείσιμο

Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε την πανοραμική οροφή και το αλεξήλιο ταυτόχρονα:

Άνοιγμα – σύρετε το δάκτυλό σας δύο φορές προς τα πίσω επάνω από το χειριστήριο. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να ανοίξει εντελώς το αλεξήλιο, για να σύρετε το δάχτυλό σας δεύτερη φορά.
Κλείσιμο – σύρετε το δάκτυλό σας δύο φορές επάνω από το χειριστήριο. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να κλείσει εντελώς το αλεξήλιο, για να σύρετε το δάχτυλό σας δεύτερη φορά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.