Αυτόματο κλείσιμο του αλεξηλίου της πανοραμικής οροφής*

Με αυτή τη λειτουργία, το αλεξήλιο κλείνει αυτόματα 15 λεπτά μετά από το κλείδωμα του αυτοκινήτου, αν είναι σταθμευμένο σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η θερμοκρασία στον χώρο επιβατών και να προστατευτεί η ταπετσαρία του αυτοκινήτου, ώστε να μην αποχρωματιστεί από τον ήλιο.

Το αυτοκίνητο παραδίδεται με τη λειτουργία απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο, και μπορείτε να την ενεργοποιείτε ή να την απενεργοποιείτε στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol, Χειριστήρια, Αυτόματο κλείσιμο κουρτίνας οροφής και επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

 Σημείωση

Το αλεξήλιο κλείνει επίσης όταν κλείνουν όλα τα παράθυρα με το κλειδί ή με τη λειτουργία Keyless* από τη λαβή της πόρτας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.