Εκκίνηση και μετακίνηση του αυτοκινήτου μετά από τη λειτουργία ασφάλειας

Αν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία ασφαλείας, είναι εφικτή η επαναφορά του συστήματος, για να εκκινηθεί και να μετακινηθεί το αυτοκίνητο για μια σύντομη διαδρομή, για παράδειγμα αν βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση.

Επαναρύθμιση και εκκίνηση του αυτοκινήτου μετά από τη λειτουργία ασφάλειας

Ελέγξτε τη γενική κατάσταση ζημιάς του αυτοκινήτου και αν υπάρχει διαρροή καυσίμου. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή οσμή καυσίμου.

Αν υπάρχει μόνο μικρή ζημιά και δεν διαπιστώθηκαν διαρροές καυσίμου, μπορείτε να δοκιμάσετε εκκίνηση.

 Προειδοποίηση

Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία, εάν υπάρχει η παραμικρή οσμή καυσίμου και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Safety mode Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου. Βγείτε αμέσως από το αυτοκίνητο.
Θέστε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας χειροκίνητα.
Στη συνέχεια, δοκιμάστε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
Το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου πραγματοποιεί έλεγχο των συστημάτων και στη συνέχεια επιχειρεί να επαναφέρει τη συνήθη κατάσταση.

 Σημαντικό

Αν το μήνυμα Safety mode Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, δεν πρέπει να οδηγήσετε ή να ρυμουλκήσετε το αυτοκίνητο, αλλά να καλέσετε οδική βοήθεια. Ακόµη και στην περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν φαίνεται να έχει πρόβληµα, ενδέχεται κάποια βλάβη που δεν είναι εµφανής να καταστήσει αδύνατο τον έλεγχο του αυτοκινήτου αφού το θέσετε σε λειτουργία.

Μετακίνηση του αυτοκινήτου μετά τη λειτουργία ασφάλειας

Αν στην οθόνη οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα The car is now in normal mode μετά από μια απόπειρα εκκίνησης, το αυτοκίνητο μπορεί να μετακινηθεί προσεκτικά, αν βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση.
Μη µετακινείτε το αυτοκίνητο µακρύτερα από όσο είναι απαραίτητο.

 Προειδοποίηση

Εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση ασφαλείας, δεν πρέπει να ρυμουλκηθεί. Πρέπει να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο. Η Volvo συνιστά να μεταφερθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.