Ανύψωση του αυτοκινήτου

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα σωστά σημεία ανύψωσης στο πλαίσιο του αυτοκινήτου κατά την ανύψωση του αυτοκινήτου με γρύλο*. Υπάρχουν διαφορετικά σημεία ανύψωσης, ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού ανύψωσης που χρησιμοποιείται. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την ανύψωση του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο μπορεί να ανυψωθεί χρησιμοποιώντας έναν γρύλο σχεδιασμένο για σύντομη χρήση, ή χρησιμοποιώντας τροχήλατο γρύλο αν το αυτοκίνητο χρειάζεται ανύψωση συχνά, ή από προσωπικό εξουσιοδοτημένου συνεργείου που έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερα μηχανήματα ανύψωσης.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο το γρύλο που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλο γρύλο, ακολουθήστε τις συνοδευτικές οδηγίες.

Ο συνήθης γρύλος του αυτοκινήτου* έχει σχεδιαστεί μόνο για περιστασιακή ανύψωση μικρής διάρκειας, όπως για την αλλαγή κλαταρισμένου ελαστικού. Αν πρόκειται να ανυψώνετε το αυτοκίνητο με τον γρύλο πιο συχνά ή για περισσότερη ώρα από ό,τι χρειάζεται για να αλλάξετε ελαστικό, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τροχήλατο γρύλο. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις συνοδευτικές οδηγίες.

 Προειδοποίηση

  • Το αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να κυλίσει ενώ ανυψώνεται. Τραβήξτε το χειρόφρενο και μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση Στάθμευσης (P).
  • Ακινητοποιήστε τους τροχούς, τοποθετώντας συμπαγείς ξύλινους τάκους ή μεγάλες πέτρες μπροστά και πίσω από τους τροχούς που παραμένουν στο έδαφος.
  • Κατά την αλλαγή ελαστικού, χρησιμοποιήστε γρύλο που έχει σχεδιαστεί για το μοντέλο του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε επιπλέον τρίποδα για την υποστήριξη του αυτοκινήτου για άλλες εργασίες.
  • Μη χρησιμοποιείτε γρύλο αν βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα είναι γρασαρισμένα και δεν ότι έχουν ζημιά και βρομιά.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος είναι σταθερός. Η επιφάνεια στην οποία εδράζεται ο γρύλος πρέπει να είναι σταθερή, επίπεδη και όχι ολισθηρή.
  • Μην τοποθετείτε ποτέ τίποτα ανάμεσα στο έδαφος και τον γρύλο, ή ανάμεσα στο γρύλο και το σημείο ανύψωσης του αυτοκινήτου.
  • Ποτέ μην επιτρέπετε στους επιβάτες να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ το αυτοκίνητο στηρίζεται σε γρύλο. Βεβαιωθείτε ότι στέκονται σε ασφαλές σημείο, αν πρέπει να αλλάξετε ελαστικό σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα.
  • Κανένα μέρος του σώματός σας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ το αυτοκίνητο είναι ανυψωμένο με τον γρύλο.

Σημεία ανύψωσης

P5-2317-SPA-Jack placement and lifting brackets
Το αυτοκίνητο διαθέτει εξωτερικά σημεία ανύψωσης για χαμηλή ανύψωση και εσωτερικά σημεία ανύψωσης για ανύψωση ψηλά, όπως με τροχήλατο γρύλο ή ανυψωτήρα.

 Προειδοποίηση

Αν το αυτοκίνητο ανυψωθεί με τροχήλατο γρύλο, ο γρύλος πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα από τα τέσσερα εσωτερικά σημεία ανύψωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον τροχήλατο γρύλο. Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος είναι σωστά τοποθετημένος, ώστε το αυτοκίνητο να μην ολισθήσει από τη θέση του κατά την ανύψωση. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του γρύλου φέρει προστατευτικές επενδύσεις από καουτσούκ έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να παραμείνει σταθερό και να μην υποστεί ζημιά. Χρησιμοποιείτε τρίποδα ή παρόμοια υποστηρίγματα, όταν το αυτοκίνητο είναι ανυψωμένο.

Ανύψωση του αυτοκινήτου με γρύλο

Διαβάστε όλες τις οδηγίες, πριν να αρχίσετε. Βγάλτε έξω τα απαραίτητα εργαλεία, πριν να ανυψώσετε το αυτοκίνητο με τον γρύλο.

Ανάψτε τα αλάρμ, αν το αυτοκίνητο πρέπει να ανυψωθεί σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα.

Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο.

Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο. Επιλέξτε τη θέση P.

 Σημείωση

Ισχύει για αυτοκίνητα με ρύθμιση ύψους ανάρτησης*: Αν το αυτοκίνητο διαθέτει πνευματική ανάρτηση, πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν το αυτοκίνητο ανυψωθεί.
Τοποθετήστε τάκους μπροστά και πίσω από τους τροχούς που παραμένουν στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, συμπαγείς ξύλινους τάκους ή μεγάλες πέτρες.

Τοποθετήστε τον γρύλο κάτω από ένα από τα σημεία ανύψωσης του αυτοκινήτου, με τη μανιβέλα στραμμένη ευθεία προς τα έξω στο πλάι του αυτοκινήτου.

Οι θέσεις των εξωτερικών σημείων ανύψωσης επισημαίνονται με τριγωνικά βέλη κατά μήκος της κάτω ακμής στο πλάι του αυτοκινήτου. Πίσω από τα βέλη υπάρχουν ειδικές εγκοπές για την κεφαλή του γρύλου.

Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος είναι σταθερός σε επίπεδο σταθερό έδαφος και ότι η επιφάνεια στην οποία εδράζεται δεν είναι ολισθηρή.

Περιστρέψτε τον γρύλο μέχρι να έρθει σε επαφή με το σημείο ανύψωσης του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του γρύλου (ή οι βραχίονες ανύψωσης στο συνεργείο) έχει τοποθετηθεί σωστά στο σημείο στήριξης του γρύλου έτσι, ώστε ο πείρος στο κέντρο της κεφαλής να εφαρμόσει στην οπή του σημείου στήριξης του γρύλου.

P6-2317-SPA-Lifting jack meets car
Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος είναι εντελώς κατακόρυφος και σχηματίζει ορθή γωνία με το πλάι του αυτοκινήτου.
Το αυτοκίνητο είναι τώρα έτοιμο να ανυψωθεί.

Ανυψώστε το αυτοκίνητο τόσο όσο χρειάζεται, για να εκτελέσετε την εργασία που θέλετε.

Κατεβάστε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τον γρύλο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Όταν ο γρύλος* δεν χρησιμοποιείται, συνιστάται να τον αποθηκεύετε στο αυτοκίνητο, προστατευμένο από την υγρασία και τη βρωμιά.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.